Eläinsuojelu ja luonnonvaraiset eläimet

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.1.2024. Tällöin alkaa eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla nykyinen eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuvat. Aiemman eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset jäävät toistaiseksi voimaan.

Huomioi, että osa sivuston tiedoista on toistaiseksi päivittämättä.

Eläinsuojelulakia sovelletaan kaikkiin eläimiin, se koskee siis myös luonnonvaraisia eläimiä, kuten lintuja, nisäkkäitä ja kaloja. Metsästyksen osalta noudatetaan lisäksi metsästyslakia ja kalastuksen osalta kalastuslakia.

Luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen ottaminen elätettäväksi on kielletty, ellei kysymyksessä ole eläimen pyydystäminen eläintarhassa pidettäväksi, eläimen tarhaaminen lihan, munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi taikka riistanhoidollisessa tarkoituksessa, eläimelle tilapäisesti annettava sairaanhoito tai muu hyväksyttävä tilapäinen tarve taikka tieteellinen tutkimustyö.

Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Tilapäisesti annettavaa sairaanhoitoa tai muuta hyväksyttävää tilapäistä tarvetta varten hoitoon otettu eläin on sen tilan salliessa vapautettava, jos on oletettavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. Jos eläintä ei voida vapauttaa eikä sen hoitoa voida järjestää, eläin on lopetettava.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2024