Ravut

Eläinten hyvinvointilainsäädännössä on kaikkien eläinten pitopaikalle, hoidolle ja kohtelulle vaatimuksia, joita tulee noudattaa myös rapujen pidossa. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen pidolle tai lopetukselle ei ole erillisiä säännöksiä, mutta eläinten hyvinvointilain yleiset säännökset eläinten pitopaikasta ja hoidosta koskevat kuitenkin myös elintarvikkeeksi tarkoitettuja rapuja.  

Saaliiksi pyydettyjen rapujen lopetuksesta on säädetty kalastuslaissa (379/2015 muut. 695/2023). Rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Rapua ei tarvitse saaliiksi ottamisen jälkeen välittömästi lopettaa, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa taikka muussa vastaavassa rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää. 

Lopetettaessa rapuja keittämällä, jokainen rapu lasketaan nopeasti yksitellen kiehuvaan veteen. Vettä tulee olla riittävästi, jotta se pysyy kiehuvana koko sen ajan, kun rapuja lisätään veteen ja keitetään. Tarpeettoman kärsimyksen välttämiseksi rapuja ei tule lisätä kattilaan niin nopeasti tai niin paljon, että veden lämpötila laskee alle kiehumispisteen.

Eläinten kuljetuksesta annetussa laissa olevat vaatimukset eläinten kuljettamiselle, kuljetusvälineelle sekä kuormaamiselle ja kuorman purkamiselle koskevat soveltuvin osin myös rapujen ja muiden selkärangattomien eläinten kuljettamista. Rapuja saa kuljettaa vain sellaisella kuljetusvälineellä ja sellaisissa kuljetusolosuhteissa, että kuljetuksesta ei aiheudu niille tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Lisäksi rapuja on suojeltava kuljetuksessa vahingoittumiselta ja sairastumiselta.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.4.2024