Ravut

Eläinsuojelulainsäädännössä on kaikkien eläinten pitopaikalle, hoidolle ja kohtelulle vaatimuksia, joita tulee noudattaa myös rapujen pidossa. Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Pitopaikka ei saa vahingoittaa rapuja eikä vaarantaa niiden terveyttä ja sen tulee tarjota riittävä suoja esimerkiksi liiallista kylmyyttä ja lämpöä vastaan. Pitopaikan tulee olla kyseisen eläinlajin erityistarpeet huomioon ottaen riittävän tilava ja se on pidettävä puhtaana. Pitopaikassa olevat ravut on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.

Hoidossa olevaa rapua ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Ravun on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa ja sen kunto, terveydentila sekä hyvinvointi on tarkastettava vähintään kerran päivässä, tarvittaessa useamminkin.

Ravun lopettaminen on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti siten, että sille ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Ravun lopettavan henkilön on varmistettava, että rapu on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Voimassa olevassa eläinsuojelulainsäädännössä ei ole erillisiä säännöksiä elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen pidolle. Eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa olevat yleiset säännökset eläinten pitopaikasta, hoidosta ja lopetuksesta koskevat kuitenkin myös elintarvikkeeksi tarkoitettuja rapuja.

Lopetettaessa rapuja keittämällä, jokainen rapu lasketaan nopeasti yksitellen kiehuvaan veteen. Vettä tulee olla riittävästi, jotta se pysyy kiehuvana koko sen ajan, kun rapuja lisätään veteen ja keitetään. Tarpeettoman kärsimyksen välttämiseksi rapuja ei tule lisätä kattilaan niin nopeasti tai niin paljon, että veden lämpötila laskee alle kiehumispisteen.

Eläinten kuljetuksesta annetussa laissa olevat vaatimukset eläinten kuljettamiselle, kuljetusvälineelle sekä kuormaamiselle ja kuorman purkamiselle koskevat soveltuvin osin myös rapujen ja muiden selkärangattomien eläinten kuljettamista. Rapuja saa kuljettaa vain sellaisella kuljetusvälineellä ja sellaisissa kuljetusolosuhteissa, että kuljetuksesta ei aiheudu niille tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Lisäksi rapuja on suojeltava kuljetuksessa vahingoittumiselta ja sairastumiselta.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2018