Postilakon vaikutukset eläinrekistereissä

12. marraskuuta 2019

Tee korvamerkkitilaukset kuten yleensä sovelluksilla, puhelimitse tai sähköpostitse. Postitse lähetettävien lomakkeiden käyttöä lakon aikana tulisi välttää.

Teuraaksi menevät naudat : Mikäli eläimellä on yksi korvamerkki korvassa, eikä korvausmerkki ehdi tilalle ennen teurasauton saapumista, kiinnitä naudoille punainen tilapäismerkki pudonneen tilalle. Tilapäismerkin käyttöönotosta pitää tehdä ilmoitus nautarekisteriin. Jos naudalta on pudonnut toinen korvamerkki ennen teuraaksi lähtöä eikä korvausmerkkiä ole tilalla, niin silloin on laitettava punainen tilapäismerkki ja ilmoitettava nautarekisteriin sen käyttöönotosta. Nautaa ei voi lähettää teurastamolle, jos toinen korvamerkki puuttuu.

Teuraaksi menevät lampaat ja vuohet: Lampailla ja vuohilla ei ole käytössä tilapäismerkkiä. Alle 12 kuukauden ikäinen lammas ja vuohi voidaan laittaa teuraaksi syntymätilaltaan yhdellä korvamerkillä. Mikäli lammas ja vuohi on iältään 12 kuukautta tai vanhempi eläimen pitää olla merkitty kahdella korvamerkillä ennen eläimen poistamista teuraaksi.

Mahdollisen valvonnan osuessa maatilalle korvausmerkkitilauksen tulee olla saapunut nauta-, lammas- ja vuohirekisteriin ennen valvonnasta ilmoittamista. 

Katso merkinnän ja rekisteröinnin valvontaohjeet naudoille, lampaille, vuohille ja sioille

Mikäli lomakkeilla tehdään ilmoituksia eläinrekistereihin (nauta, lammas, vuohi ja sika), kannattaa lomakkeet lakon aikana lähettää sähköpostin liitteenä tai tehdä ilmoitus soittamalla asiakaspalveluun.

Mikäli olet jo lähettänyt ilmoituksen tai tilauksen paperilomakkeella postitse, varmista ilmoituksen perilletulo asiakaspalvelusta. Tee tarvittaessa tilaus/ilmoitus uudestaan yllä olevan ohjeistuksen mukaan.

Asiakaspalvelun yhteystiedot