Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Elintarvikemarkkinat.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Elintarvikemarkkinat.fi-sivusto on julkaistu 1.12.2020. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 1.12.2020 ja sitä on päivitetty 20.3.2024. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Elintarvikemarkkinat.fi-sivusto täyttää suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä,  jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Sisällöt, joiden osalta vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen:

  • Sivuston joillain sivuilla tekstin ja taustan välinen värikontrasti ei vastaa parannettua kontrastia koskevaa vaatimusta. (WCAG:n vaatimustaso AAA)
  • Sivuston joillain sivuilla kahdella tai useammalla sivun linkillä on täysin sama linkkiteksti. (WCAG:n vaatimustaso AAA)

Koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Lähetä meille sähköpostia, niin teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi: etmv(at)etmv.fi

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

etmv(at)etmv.fi

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia. 

Ohjeet kantelun tekemiseksi

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.