Tillgänglighet

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå strävar efter att garantera tillgängligheten för webbplatsen lapsiasia.fi enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.elintarvikemarkkinat.fi och har upprättats 1.12.2020. Vi har utvärderat tjänstens tillgänglighet själv.

En tillgänglighetsrevision för livsmedelsmarknadsombudsmannens webbplats ska utföras i 2021. Bristerna i tillgängligheten korrigeras utifrån revisionsrapporten och tillgänglighetsutlåtandet uppdateras efter revisionen.

Status för tillgänglighet i den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven.

Märkte du ett tillgänglighetsproblem i vår digitala tjänst?

Skicka e-post till oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen: etmv(at)etmv.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ska du först kontakta oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar överhuvudtaget inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du noggrann information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten av digitala tjänster. En tillgänglighetsrevision för livsmedelsmarknadsombudsmannens webbplats ska utföras i 2021. Bristerna i tillgängligheten korrigeras utifrån revisionsrapporten och tillgänglighetsutlåtandet uppdateras efter revisionen.


Denna webbplats har publicerats 1.12.2020.