Aktuellt

 • 2. mars 2021

  Anser du att den reviderade livsmedelsmarknadslagen är tydlig?

  Livsmedelsmarknadsombudsmannen utreder livsmedelsmarknadslagens begriplighet genom en enkät. Enkäten är avsedd för aktörerna inom jordbruksprodukt- och livsmedelskedjan som hör till…

  Anser du att den reviderade livsmedelsmarknadslagen är tydlig?
 • 17. december 2020

  Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg

  Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg inledde sin femåriga mandatperiod 1.9.2019. Olli Wikberg är juris doktor och vicehäradshövding från Helsingfors. Wikberg har studerat juridik vid Helsingfors…

  Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg
 • 17. december 2020

  Iakttagande av den rekommendation om ändring av ett muntligt avtal som Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed har gett

  Opinionsnämnden för affärssed som är verksam i anslutning till Centralhandelskammaren har 20.11.2020 gett en rekommendation om ändring av ett muntligt avtal. Nämnden har rekommenderat att avtalen…

  Iakttagande av den rekommendation om ändring av ett muntligt avtal som Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed har gett
 • 17. december 2020

  Ändringen av livsmedelsmarknadslagen framskrider

  Den pågående ändringen av livsmedelsmarknadslagen har väckt mycket diskussion. Livsmedelsmarknadslagen, som trädde i kraft 2019, revideras för att uppfylla minimivillkoren enligt EU:s UTP-direktiv.…

  Ändringen av livsmedelsmarknadslagen framskrider