Nyheter

2021 2020

  • 2. mars 2021

    Anser du att den reviderade livsmedelsmarknadslagen är tydlig?

    Livsmedelsmarknadsombudsmannen utreder livsmedelsmarknadslagens begriplighet genom en enkät. Enkäten är avsedd för aktörerna inom jordbruksprodukt- och livsmedelskedjan som hör till…

    Anser du att den reviderade livsmedelsmarknadslagen är tydlig?