Kontaktinformation

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå
Postadress: PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET

E-post: etmv(at)etmv.fi
Individuella e-postadresser: etunimi.sukunimi(at)etmv.fi
Mediakontakter: etmv(at)etmv.fi
Telefonnummer: 029 520 5533

Obs! E-postförbindelsen är inte skyddad. Du kan skicka sekretessbelagda eller känsliga uppgifter genom att kontakta byrån innan du skickar in uppgifterna. När du kontaktar oss får du instruktioner om hur man skickar säker post.

Personalen vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå

Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg

Ledningens assistent Katja Tuominiemi

Jurist Ismo Tuominen

Specialexpert Tapani Yrjölä 

Expert Emmi Silvo

Kommunikationsexpert Mira Koponen

Sociala medier

Twitter, LinkedIn, Facebook