Kontaktinformation

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå
Postadress: PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET

E-post: etmv(at)etmv.fi
Individuella e-postadresser: etunimi.sukunimi(at)etmv.fi
Mediakontakter: etmv(at)etmv.fi
Telefonnummer: 029 520 5533

Obs! E-postförbindelsen är inte skyddad. Du kan skicka sekretessbelagda eller känsliga uppgifter genom att kontakta byrån innan du skickar in uppgifterna. När du kontaktar oss får du instruktioner om hur man skickar säker post.

Personalen vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå:

Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg

Ledningens assistent Meiju Saarinen

Specialexpert Tapani Yrjölä 

Jurist Riikka Ristinen 

Expert Kimmo Tammi

Kommunikationsexpert Johanna Kaukovaara
Kommunikationsexpert Maija Pullinen

Sociala medier:

Twitter, LinkedIn, Facebook