Regelverk

Livsmedelsmarknadsombudsmannens uppgifter bestäms i livsmedelsmarknadslagen. Syftet med livsmedelsmarknadslagen är att förbättra livsmedelsmarknadens funktion och att skydda de aktörer vars ställning är svagast inom livsmedelskedjan. Vid sidan av livsmedelsmarknadslagen styrs ombudsmannen och byrån också av många andra regelverk varav det viktigaste är EU:s Direktivet om otillbörliga handelsmetoder.

Läs mer om livsmedelsmarknadslagen här.

Annan lagstiftning som gäller livsmedelsmarknadsombudsmannen