Opinionsnämden för affärssed

Opinionsnämnden för affärssed som är verksam i anslutning till Centralhandelskammaren är ett organ för självreglering inom livsmedelskedjan. Nämnden främjar praxis enligt god affärssed inom livsmedelskedjan. Nämnden kan ge utlåtanden om iakttagandet av principerna för god affärssed. Dessutom kan den ingripa i observerade missförhållanden inom livsmedelskedjan genom att ge allmänna rekommendationer. Nämnden är en snabb, smidig och effektiv aktör som bedriver aktivt samarbete med intressenterna.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen samarbetar med opinionsnämnden för affärssed. I livsmedelsmarknadslagen föreskrivs om samarbetet mellan nämnden och ombudsmannen. Enligt lagen ska ombudsmannen innan en rekommendation ges begära ett utlåtande av organet för självreglering inom livsmedelskedjan.

Ytterligare information om  opinionsnämnden för affärssed.