Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on elinkeinoelämän itsesääntelyelin. Lautakunta edistää hyvän kauppatavan mukaisia menettelytapoja elintarvikeketjussa. Lautakunta voi antaa lausuntoja hyvän kauppatavan periaatteiden noudattamisesta. Lisäksi se voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin elintarvikeketjussa antamalla yleisiä suosituksia. Lautakunta on nopea, ketterä ja tehokas toimija, jonka toiminnassa on nähtävissä aktiivinen sidosryhmäyhteistyö.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu tekee yhteistyötä kauppatapalautakunnan kanssa. Lautakunnan ja valtuutetun välisestä yhteistyöstä säädetään elintarvikemarkkinalaissa. Lain mukaan elintarvikemarkkinavaltuutetun on ennen suosituksen antamista pyydettävä lausuntoa elintarvikeketjun itsesääntelyelimeltä.

Lisätietoja kauppatapalautakunnasta keskuskauppakamarin sivuilla.