Sääntely

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävät määritellään elintarvikemarkkinalaissa. Elintarvikemarkkinalain tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata elintarvikeketjun heikommassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Elintarvikemarkkinalain lisäksi valtuutettua ja toimistoa ohjaa myös moni muu sääntely, joista keskeisimpänä EU:n kauppatapadirektiivi.

Lue lisää elintarvikemarkkinalaista täältä.

Muu elintarvikemarkkinavaltuutettua koskeva lainsäädäntö