Kauppatapadirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU), 2019/633 hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa

Direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä (Kauppatapadirektiivi) hyväksyttiin huhtikuussa 2019. Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 1.5.2021 ja sitä on sovellettava viimeistään 1.11.2021. Suomessa elintarvikemarkkinalaki muutetaan vastaamaan direktiivin säännöksiä.

Direktiivin tarkoituksena on rajoittaa epäterveitä käytäntöjä, joita voi esiintyä sen vuoksi, että elintarvikeketjun toimijoiden neuvotteluvoima on epätasapainossa. Tavoitteena on erityisesti säilyttää markkinoiden vakaus, lisätä maataloustuottajien tuloja sekä parantaa maatalouden kilpailukykyä. Direktiivissä esitetään 10 ehdottomasti kiellettyä epätervettä kaupan käytäntöä (mustat käytännöt) ja 6 käytäntöä, jotka tulee kieltää, ellei niistä ole sovittu selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksen tekemisen yhteydessä (harmaat käytännöt). Lisätietoa mustista ja harmaista käytännöistä löytyy direktiivistä.

Direktiivin keskeisiä tavoitteita 

  • Suojata erityisesti heikommassa asemassa olevia maatalous- ja elintarviketuotteiden toimittajia vahvemman sopijaosapuolen toteuttamilta kielletyiltä menettelyiltä.
  • Kieltää 10 mustaa ja 6 harmaata hyvän kauppatavan vastaista käytäntöä.
  • Edistää rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä Euroopan komission avustuksella.
  • Yhdenmukaistaa sääntely direktiivin asettamalla vähimmäistasolla. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus hyväksyä tai pitää voimassa kansallisia sääntöjä, jotka menevät direktiivissä lueteltuja hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä pidemmälle.

Lue lisää:

Kauppatapadirektiivi EUR-lex palvelussa