Yrittäjänsuojalaki

Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä (1993/1062)

Elintarvikemarkkinalain 4 §:ssä viitataan lakiin elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä (yrittäjänsuojalaki) sekä lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinontoiminnassa (SopMenL). Pykälässä kielletään käyttämästä kohtuutonta sopimusehtoa tai soveltamasta käytäntöä, joka on toisen osapuolen kannalta kohtuuton. Lisäksi pykälässä kielletään hyvän liiketavan vastainen tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimaton menettely.

Lue lisää:

Yrittäjänsuojalaki Finlex-palvelussa