Tietosuoja

Evästeet

Käytämme sivuston toiminnallisuuksiin tai sivuston käytön tilastointiin liittyviä evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston käytöstä tilastollisia tietoja verkkopalvelun kehittämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet. Käyttäjien vierailuista kerättäviä tietoja ovat mm. vierailun kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä.

Voit hallita evästeitä muuttamalla selaimen asetuksia. Voit halutessasi estää evästeiden käytön, sallia ne vain pyynnöstä tai poistaa ne selainistunnon sulkemisen yhteydessä. Tällöin on syytä ottaa huomioon, että evästeiden käytön kieltäminen voi aiheuttaa puutteita sivuston toiminnoissa.

Lisätietoa evästeistä

Tietosuojakäytäntömme 

Valtuutetun tietoon on mahdollista saattaa asia toimittamalla aineisto sähköpostitse tai postitse. Lomakkeilla kerättävät tiedot eivät tallennu verkkosivuille, vaan ne ohjautuvat toimiston sähköpostiin. Sieltä asia kirjataan asianhallintaan.

Verkkosivumme on kaikille avoin, eikä verkkosivujen selaaminen edellytä rekisteröitymistä. Keräämme tietoa evästeiden avulla. Evästeet eivät tallenna henkilökohtaista tietoa käyttäjistä.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja henkilötietoja. Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalakia (1050/2018) sekä muita soveltuvia henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä säännöksiä. Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (679/2016).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Elintarvikemarkkinavaltuutettu käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti sille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on elintarvikemarkkinavaltuutetun käsiteltävänä olevien asioiden kirjaaminen, seuranta ja käsittely. Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävistä säädetään elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018). Saattamalla asian elintarvikemarkkinavaltuutetun käsiteltäväksi, annat samalla suostumuksen elintarvikemarkkinavaltuutetulle ja toimistossa työskentelevälle viranhaltijalle käsitellä asian kannalta tarpeellisia tietoja.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, eikä ilman rekisteröidyn lupaa, muuten kuin lain velvoittamissa rajoissa.

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen lailla säädetty salassa pidettäviksi.

Suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksen tekemistä tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa varten nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa henkilön suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa seuraavat henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet:

  • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystämme: sinulla on oikeus saada tietää mitä henkilötietoja elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistolla on sinusta, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme tietojasi.
  • Oikeus saada pääsy tietoihimme: sinulla on oikeus tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.
  • Oikeus pyytää tietojemme korjausta tai poistoa: Sinulla on tarvittaessa oikeus pyytää elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistoa oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai muulla tavoin epätarkat henkilötiedot.
  • Oikeus kieltää tietojen käsittely tai vastustaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa kieltää elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistoa käsittelemästä henkilötietojasi.

Pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, emme ole onnistuneet pyrkimyksessämme. Tällöin voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä kysymyksesi elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistolle sähköpostilla etmv(at)etmv.fi.
Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistoon sähköpostilla tai postitse. Yhteystiedot

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojalainsäädäntöön perustuvista oikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta osoitteesta https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi. Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. tietosuoja.fi