Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO

Sähköposti: etmv(at)etmv.fi
Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)etmv.fi
Mediayhteydenotot: etmv(at)etmv.fi
Puhelinnumero: 029 520 5533

Huom! Sähköpostiyhteys ei ole suojattu. Salassa pidettävien tai arkaluonteisten tietojen lähettäminen on mahdollista ottamalla yhteyttä toimistoon ennen tietojen lähettämistä. Turvapostin lähettämisestä ohjeistetaan yhteydenoton yhteydessä.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston henkilökunta:

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg

Johdon assistentti Katja Tuominiemi

Erityisasiantuntija Tapani Yrjölä 

Asiantuntija Emmi Silvo

Viestintäasiantuntija Mira Koponen

Sosiaalinen media:

Twitter, Linkedin, Facebook