SopMen-laki

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinontoiminnassa (1978/1061)

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinontoiminnassa (myöhemmin SopMenL, 114/1978 vp) sääntelee elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita liiketoiminnassa. Lain tavoitteena on estää hyvien liiketapojen vastainen tai muutoin sopimaton menettely elinkeinonharjoittajien välillä markkinoinnissa tai muussa liiketoiminnassa.

Lue lisää:

SopMen-laki Finlex-palvelussa