Besvara livsmedelsmarknadsombudsmannens enkät om kännedom och effektivitet av livsmedelsmarknadslag

15.11.2022

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå utreder med hjälp av en enkät till aktörer inom livsmedelskedjan hur bra aktörer i kedjan känner till ombudsmannen och dess verksamhet, om otillbörliga handelsmetoder används i kedjan, och om livsmedelsmarknadslagen har påverkats verksamhet i kedjan. Enkäten upprepas årligt och på basis av enkätresultaten observeras vid livsmedelsmarknadsombudsmannens hur kedjans verksamhet ändrar genom tid.

Vänligen besvara enkäten senast 12 december 2022. Materialet behandlas helt konfidentiellt med statistiska metoder. En enskild persons svar behandlas inte separat och de kan inte urskiljas i resultaten.

Ytterligare information om enkäten lämnas av specialsakkunnig Tapani Yrjölä (tapani.yrjola(at)emtv.fi) vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå.