Onko uudistetulla elintarvikemarkkinalailla ollut mielestäsi merkitystä? Vastaa kyselyyn.

11.11.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutettu selvittää elintarvikemarkkinalain tunnettuutta ja vaikuttavuutta kyselyllä. Kysely on suunnattu elintarvikealan toimijoille. Vastaa kyselyyn viimeistään 12.12.2022.

Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa säätelevän elintarvikemarkkinalain uudistus on ollut voimassa viime vuoden marraskuusta lähtien. Lakiin lisättiin säännöksiä erityisesti koskien UTP-direktiivissä* määriteltyjä kiellettyjä kauppatapoja. Lisäksi uudistuksen myötä lain soveltamisala laajentui huomattavasti, kun ravitsemus- ja majoituspalveluja tarjoavat yritykset sekä julkisen sektorin elintarvikehankinnat tulivat uudistetun lain piiriin.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto toteuttaa kyselyn, jonka avulla selvitetään mm. onko elintarvikemarkkinalaki vaikuttanut elintarvikeketjun toimintaan, kuinka hyvin elintarvikeketjun toimijat tuntevat valtuutetun ja sen toiminnan, ja noudatetaanko ketjussa reiluja kauppatapoja. Laki vaikuttaa elintarvikeketjun toimijoihin eri tavoin. Kaikkien ketjun toimijoiden näkemykset ovat tärkeitä, jotta voidaan luoda kokonaiskuva lain toimivuudesta. Kyselyn avulla valtuutettu pystyy määrittämään merkittävimmät lakiin liittyvät hankauskohdat. Kysely toistetaan vuosittain ja sen avulla seurataan ajan mittaan tapahtuvia muutoksia ketjun toiminnassa.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun kyselyyn pääsee vastaamaan täältä.

Kyselyyn voi vastata 12.12.2022 asti. Yksittäisen henkilön vastauksia ei käsitellä erikseen, eikä niitä voi erottaa tuloksista missään vaiheessa. Kyselyn tulokset julkaistaan joulukuussa elintarvikemarkkinavaltuutetun verkkosivuilla.

Lisätietoja kyselystä voi tiedustella elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston erityisasiantuntija Tapani Yrjölältä (tapani.yrjola(at)etmv.fi).


*EU-direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä