Luettelo hygieniapassitestaajista

Ruokavirasto ylläpitää rekisteriä hyväksymistään hygieniapassitestaajista (1), joita on tällä hetkellä noin 1400 henkilöä. Julkaisemme kyseiseen rekisteriin pohjautuvan luettelon hygieniapassitestaajista ja heidän yhteystiedoistaan. Luettelo sisältää henkilötietoja. Julkaiseminen perustuu jokaisen hygieniapassitestaajan nimenomaiseen suostumukseen (2).

Julkaistun luettelon sisältämiä yhteystietoja ja muita henkilötietoja saa käyttää ainoastaan hygieniapassiasioihin liittyviin yhteydenottoihin. Näin ollen luettelossa olevia henkilötietoja ei saa käyttää esimerkiksi suoramarkkinoinnissa.

Avaa tästä testaajaluettelo

Hygieniapassitestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät ympäri Suomea itsenäisesti toimivat Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat. Luettelo on järjestetty postinumeron mukaan pienimmästä suurimpaan.  

Hygieniapassitestejä eri kielillä?

Kaikilla Ruokaviraston hyväksymillä hygieniapassitestaajilla on oikeus järjestää sekä normaaleja hygieniapassitestejä että erityistilannetestejä. Kaikki hygieniapassitestit suoritetaan hygieniapassitestaajan valvomassa testitilassa. Testi tehdään itsenäisesti ja kaikki vastausmerkinnät tehdään kirjallisesti suomen-, ruotsin- tai englanninkieliseen Ruokaviraston testilomakkeeseen. 

Erityistilannetestejä on monia erilaisia. Yksi tapa järjestää erityistilannetesti, on se, että testaaja käännättää testiväittämät toiselle kielelle. Tässä on erillinen luettelo (pdf) niistä hygieniapassitestaajista, jotka markkinoivat testin suorittamista eri kielillä.

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö

1 Elintarvikelaki 79 § 4 momentti kohta 1 ja 80 § 4 momentti.

2 EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2024