Luomuruokaa kuluttajille

Suomen viljelyalasta noin 15 prosenttia on luonnonmukaisessa tuotannossa. Luomutilat ovat selvästi keskimääräistä suurempia. Suomessa on yli 4800 luomumaatilaa, joista yli 1100:lla on myös luomueläimiä. Luomuviljelyala ja luomueläinten määrä on nousussa. Luomuelintarvikkeita valmistaa, tuo maahan ja varastoi yli 700 yritystä.

Kuluttajat voivat luottaa luomutuotantoon

Kaikki luomutuotteita tuottava tai valmistava maatila ja yritys tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Valvontatulokset osoittavat, että markkinoilla olevat luomutuotteet on tuotettu vaatimusten mukaisesti.

Luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset määritetään EU-lainsäädännössä. Suomessa Ruokavirasto ohjaa ja suunnittelee valvontaa sekä valvoo luomuelintarvikkeiden ja -rehujen valmistajia. Luomutilat kuuluvat ELY-keskusten valvontaan. Suomeen tuotavia luomutuotteita valvoo Tulli. Ahvenanmaalla luomutuotantoa valvoo Ahvenanmaan maakuntahallitus. Luomuvalvonta on siihen kuuluville toimijoille maksullista.

Luomusertifikaatti takaa luomun oikeellisuuden

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien merkintöjen käyttäminen edellyttää toimijan ilmoittautumista luomuvalvontajärjestelmään. Merkintöjä voidaan käyttää maataloustuotteissa, elintarvikkeissa, rehuissa sekä kasvien lisäysaineistossa ja siemenissä.

Valvontajärjestelmään ilmoittaudutaan ELY-keskuksessa (peltokasvi-, kasvihuone-, kotieläin- tai keruutuotanto tai alhainen jalostusaste) tai Ruokavirastossa (elintarvikkeet, rehut ja lisäysaineisto). Ennen valvontajärjestelmään ilmoittautumista toimijan on perehdyttävä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksiin ja valmisteltava ilmoittautumisessa vaadittavat liitteet.

Valvontaan hyväksytylle toimijalle myönnetään luomusertifikaatti, jolla toimija voi todistaa kuuluvansa luomuvalvontaan. Se ei kuitenkaan takaa yksittäistä tuote-erää luonnonmukaisesti tuotetuksi. Valvontajärjestelmään hyväksytty toimija voi ilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen myydä tuottamiaan luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2023