Pakkaamattomat elintarvikkeet

Myös pakkaamattomista elintarvikkeista on annettava kuluttajalle tieto kaikista elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä ja lopullisessa elintarvikkeessa jossain muodossa olevista allergioita ja intoleransseja aiheuttavista ainesosista. Tiedot on annettava kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa, kuten myymälässä.

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat allergeenitiedot voidaan antaa myös suullisesti, jos tästä mahdollisuudesta ilmoitetaan selkeästi pakkaamattomien elintarvikkeiden läheisyydessä, esimerkiksi esitteessä, taulussa tai muulla vastaavalla tavalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2023