Turvallisen käytön ohjeiden laatiminen

Suomalainen ruoka on pääsääntöisesti puhdasta ja turvallista. Elintarvikkeisiin voi kuitenkin liittyä vaaratekijöitä, joita ovat esimerkiksi mikrobit (kuten listeria), pieneliöt, kasvinsuojeluaineet ja ympäristösaasteet (kuten raskasmetallit). Joissakin ruoissa on luonnostaan runsaasti nitraattia tai ruoanvalmistuksessa voi syntyä haitallisia aineita, kuten PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset hiilivedyt). Mahdollisten terveydellisten haittojen vuoksi joidenkin ruokien käyttöä tulee siksi rajoittaa tai niiden käsittelystä annetaan lisäohjeita. Näistä tiedotetaan elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeissa.

Pakkausmerkinnöissä olevia ohjeita elintarvikkeiden säilyttämisestä ja käytöstä tulee noudattaa. Elintarvikelainsäädännön mukaan pakkausmerkinnöissä varoitetaan lapsia ja raskaana olevia esimerkiksi kofeiinista, joka voi aiheuttaa haittaa herkille kuluttajaryhmille.

Elintarvikkeiden käytöstä annetaan suosituksia sekä tieteellisen tutkimustiedon (kuten eräiden kalojen, maksan ja makkaran käytöstä annetut ohjeet) että niin kutsutun varovaisuusperiaatteen perusteella (esimerkiksi välttää yrttiteejuomia lapsilla ja inkiväärivalmisteita raskauden aikana).

Varovaisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että on herännyt perusteltu epäilys, että kyseisellä tuotteella voisi olla haitallista vaikutusta, mutta riskiä ei voida nykyisin käytössä olevin menetelmin määritellä riittävän varmasti.

Käyttösuosituksissa huomioidaan sekä kyseisen ruoan käyttöön liittyvät terveyshyödyt että mahdolliset haitat. Arviointia tehdään elintarvikkeen käytön, käyttäjäkohderyhmän, mahdollisen vaaran esiintymisen ja sen haitallisuuden perusteella. Käyttösuositukset voivat muuttua tutkimusnäytön karttuessa.

Elintarvikealalla ruokien tuottajat, valmistajat ja myyjät ovat ensisijaisesti vastuussa ruuan turvallisuudesta. Elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisuutta valvoo kuntien elintarvikevalvonta riskinarvioinnin perusteella, pistokokein ja kohdennetuin valvontahankkein. Elintarvikkeiden turvallisuutta seurataan tiiviisti myös kansainvälisesti.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.9.2023