Erittäin tulisten ruokien suuren määrän nauttiminen kerralla ei ole järkevää

4. heinäkuuta 2024

Erittäin tulisten ruokien, joiden kapsaisiinipitoisuus on korkea, suuren määrän nauttiminen kerralla voi aiheuttaa akuutin myrkytyksen. Kapsaisiinimyrkytystapauksia on raportoitu EU:ssa lapsilla ja nuorilla, jotka ovat syöneet yksittäisen erittäin tulisen sipsin. Ruokavirasto katsoo, että kapsaisiinimyrkytysriski liittyy elintarvikkeisiin, joista annoksesta saatava kokonaiskapsaisiinipitoisuus on 11,8 mg tai yli. Kapsaisiinin turvallisen saannin määrää ei tiedetä.

Kapsaisiinimyrkytyksen oireita ovat limakalvojen ärsytys, pahoinvointi, polttava tunne vatsan alueella, voimakas vatsakipu, oksentelu ja kohonnut verenpaine, joka pahimmassa tapauksessa voi olla hengenvaarallinen.

Viime vuosina on kapsaisiinimyrkytystapauksia raportoitu EU:ssa lapsilla ja nuorilla, jotka ovat syöneet yksittäisen erittäin tulisen sipsin. Näiden kokonaiskapsaisiinipitoisuudeksi on mitattu 11,8–59,3 mg sipsiä kohti. Yksi sipsi on syöty osana haastetta (One chip challenge), jossa on kilpailtu siitä, kuinka hyvin pystyy syömään erittäin tulisen tuotteen. USA:ssa tulisen sipsin syönti johti teini-ikäisen nuoren, jolla oli sydänsairaus, kuolemaan. Ruokaviraston tietoon ei ole tullut Suomessa tapahtuneita kapsaisiinimyrkytyksiä.

Kapsaisiinin ja muiden kapsaisiiniyhdisteiden haitallisille vaikutuksille on yksilöllistä herkkyyttä. Tiedetään, että pienet lapset ovat erittäin herkkiä kapsaisiinille. Ei ole löydetty tutkimuksia siitä, onko herkkyydessä eroja aikuisten ja vanhempien lasten/nuorten välillä.

Kapsaisiinin määrää elintarvikkeissa ei ole rajoitettu

Elintarvikelainsäädännössä kapsaisiinipitoisuudelle ei ole asetettu sallittua enimmäismäärää. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ei ole tehnyt riskinarviointia kapsaisiinin kokonaismäärästä. EU:n jäsenmaissa Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR on arvioinut v. 2011 chilistä tai chilituotteista aiheutuvaa terveysriskiä ja Tanskan teknillinen yliopisto (DTU) v. 2024. Tanskan DTU:n riskinarvioinnissa on huomioitu myös viime vuosien kapsaisiinimyrkytystapaukset.

EU:n yleisen elintarvikeasetuksen 178/2002 mukaan markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Tällä hetkellä tiedetään, että kapsaisiinimyrkytystapauksia on ilmennyt, kun on nautittu elintarvikkeita, joissa kapsaisiinimäärä on ollut 11,8–59,3 mg annoksessa. Ruokavirasto katsoo, että kapsaisiinimyrkytysriski liittyy elintarvikkeisiin, joista annoksesta saatava kokonaiskapsaisiinipitoisuus on 11,8 mg tai yli. Kapsaisiinin turvallisen saannin määrää ei tiedetä.

Markkinoille saatettavien elintarvikkeiden on oltava turvallisia

Elintarvikealan toimijoiden, jotka saattavat markkinoille erittäin tulisia elintarvikkeita, on varmistettava, että tuotteet ovat turvallisia myös kapsaisiinipitoisuuden osalta. Ruokavirasto kehottaa kuntien elintarvikevalvontaviranomaisia osana toimijoiden valvontaa, kiinnittämään huomiota erittäin tulisina markkinoituihin elintarvikkeisiin ja edellyttämään toimijalta niiden kokonaiskapsaisiinipitoisuuden selvittämistä.

Tanskassa poistettiin kesäkuussa markkinoilta kolme nuudelituotetta, joiden sisältämien chilikastikkeiden kokonaiskapsaisiinipitoisuudet ovat seuraavat:

  • Samyang Buldak ”3 x” Spicy & Hot Chicken -tuotteen kapsaisiinin kokonaismäärää 37,5 mg
  • Samyang Buldak ”2 x” Spicy & Hot Chicken -tuotteen kapsaisiinin laskennallinen kokonaispitoisuus 23,1 mg
  • Samyang Buldak Hot Chicken Stew -tuotteen kapsaisiinin laskennallinen kokonaispitoisuus on 15,1 mg.

Ruokavirasto selvittää onko saman vahvuisia tuotteita saatettu myös Suomen markkinoille.

Lisätietoa

jaostopäällikkö Sari Sippola, p. 050 386 8430 (5.7. saakka)
erityisasiantuntija Arja Heinonen, p. 050 464 9354 (8.–12.7.)
erityisasiantuntija Minna Anthoni, p. 040 137 9854 (15.7.-)

Lisätietoa kapsaisiinista

Chilipippurien eli joidenkin Capsicum annuum L. -lajikkeiden (paprika) ja Capsicum frutescens L. -lajikkeen (cayennepippuri) tulinen maku johtuu kapsaisiiniyhdisteistä. Kapsaisiiniyhdisteisiin kuuluvat kapsaisiini, dihydrokapsaisiini ja nordihydrokapsaisiini. Kapsaisiini muodostaa suurimman osan, noin kaksi kolmasosaa, kapsaisiinihappojen kokonaispitoisuudesta.

Analyyttisesti chilin ja chiliä sisältävien tuotteiden vahvuus määritetään kapsaisiinin kokonaispitoisuutena, kokonaiskapsaisiinina (kapsaisiinin, dihydrokapsaisiinin ja nordihydrokapsaisiinin summa). Chilituotteiden "chilivahvuus" voidaan ilmoittaa myös niin sanotulla Scovillen asteikolla, jossa käytetään Scovillen lämpöyksiköitä (SHU). Muuntokerroin on 1 mg kokonaiskapsaisiinia/kg = 16,1 Scoville = 16,1 SHU.