Bambukuitua tai muita hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti ja myynti ei ole sallittua

25. marraskuuta 2020

Ruokavirasto tiedottaa, että maahantuojien ja jakelijoiden on lopetettava hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien, muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti, koska ne ovat määräystenvastaisia. Jo markkinoilla olevat tuotteet tulee myös poistaa myynnistä.  Kunnalliset elintarvikevalvontayksiköt valvovat takaisinvetoa.

Hyväksymättömiä kasvikuituja, esimerkiksi bambujauhoa tai riisijauhoa sisältävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti ja myynti on kiellettyä. Tällaisia materiaaleja on käytetty muun muassa erilaisten take away -mukien, lasten astiastojen ja ruokailuvälineiden valmistuksessa muovin täyteaineena. Nämä tuotteet eivät ole elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön mukaisia eikä niiden turvallisuudesta näin ollen voida varmistua. Kielto ei koske bambusta valmistettuja elintarvikekontaktimateriaaleja, joiden valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan muovia.

Hyväksymättömien kasvikuitujen turvallisuutta ei ole arvioitu

Kaikkia kasvikuituja ei ole hyväksytty käytettäväksi muovisten kontaktimateriaalien valmistusaineena EU:ssa. Kasvikuituja sisältävissä muovisissa elintarvikekontaktimateriaaleissa on usein havaittu muun muassa melamiinin ja formaldehydin raja-arvojen ylityksiä. Myös tuotteissa käytettyjen kasvikuitujen alkuperän puhtauden suhteen on syntynyt epäilyjä. Kasvikuituja sisältäviä tuotteita on markkinoitu harhaanjohtavasti ympäristöystävällisinä, luonnollisena vaihtoehtona muovituotteille ja jopa biohajoavina. Ne ovat kuitenkin muovituotteita eivätkä siten hajoa luonnossa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn arvion mukaan kasvikuituja ei voida yleisesti hyväksyä käytettäväksi muovisten elintarvikekontaktimateriaalien valmistusaineena, vaan niiden turvallisuus tulee arvioida tapauskohtaisesti. Tiedossa ei ole, että kasvikuituja valmistusaineena muovisissa elintarvikekontaktimateriaaleissa käyttävät yritykset olisivat hakeneet sen käytölle hyväksyntää. Myös Euroopan komission mukaan kasvikuituja sisältävät tuotteet eivät ole kontaktimateriaalilainsäädännön mukaisia.

 

Lue lisää:

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Merja Virtanen, Ruokavirasto, p. 050 386 8436, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling, Tulli, p. 040 332 3325, etunimi.sukunimi@tulli.fi