Elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille tarkoitettu elintarvikeparanteiden (lisäaineet, aromit ja entsyymit) valvontaohje on päivitetty

2. syyskuuta 2020

Ohjeeseen on lisätty esimerkkejä lisäaineasetuksen (EY) N:o 1333/2008 artiklan 18 siirtoperiaatteen soveltamisesta sekä värien alumiinilakkoihin ja aromeihin liittyviä sääntöjä.'

Ohje on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisten että elintarvikealan toimijoiden käyttöön.

Ohje koostuu kuudesta osiosta

  • Johdanto elintarvikeparanteisiin
  • Lisäaineita, aromeja ja entsyymejä koskevat säännöt
  • Lainsäädäntö
  • Elintarvikealan toimijan vastuu
  • Viranomaisvalvonta
  • Liite: Oivassa tarkastettavia asioita vastaavat lainsäädännön kohdat

Elintarvikeparanteiden valvontaohje