Elintarviketurvallisuus Suomessa kehittyy hyvällä yhteistyöllä

21. kesäkuuta 2022

Viranomaisvalvonnan ja -tutkimusten tulokset vuodelta 2021 osoittavat, että elintarvikevalvonta toimii Suomessa ja elintarviketurvallisuuden taso on hyvä. Elintarvikevalvonnan valvontatietoja eli Oiva-raportteja julkaistiin kaikkiaan yli 19 000, mikä on 13 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyö on kehittynyt ja tuntemattomasta syystä aiheutuneiden määrä oli pienin vuosiin. Vientimaiden edellyttämiä vientivalvontoja jatkettiin ohjelmien mukaisesti. Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä on edelleen kasvanut voimakkaasti ja jo toista vuotta on etyleenioksidijäämien takia tehty runsaasti takaisinvetoja, nyt 72 kappaletta. Etyleenioksidijäämiä on todettu erityisesti elintarvikelisäaineissa. Salmonellan takia tehtiin 26 takaisinvetoa. Salmonellaa todettiin hyvin erilaisissa elintarvikkeissa, kuten liha- ja kalavalmisteissa, tuoreyrteissä ja ravintolisissä.

Lisää elintarviketurvallisuusosaamista koko ketjuun

Viime vuosina elintarvikevalvontaa on painotettu eri elintarviketurvallisuuden alueille. Vuosina 2020–2021 yhtenä painopisteenä oli markkinoinnin valvonta, josta järjestettiin koulutusta ja työpajoja. Myös ohjeita julkaistiin sekä valvojien että yritysten toiminnan tueksi. Markkinoinnin valvonnan tarkastukset kaksikymmenkertaistuivat vuoden aikana ja tuloksissa näkyi myös yritysten tietotaidon lisääntyminen.

Yhteistyötä ja valvontaviranomaisten koulutusta elintarvikerikosten torjunnasta tehostettiin viime vuonna. Ruokaviraston tietoon tulikin epäiltyjä elintarvikeketjun rikostapauksia aikaisempia vuosia enemmän. Noin puolet rikosepäilytapauksista johti esitutkintaviranomaiselle tehtyyn tutkintapyyntöön.

Pääosan elintarvikevalvonnasta tekevät kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset. Myös aluehallintovirastojen, Tullin, puolustusvoimien, Valviran sekä Ruokaviraston tekemää valvontatyötä tarkastellaan Elintarviketurvallisuus Suomessa -raportissa.

Viranomaisvalvonnan ja -tutkimusten tulokset vuodelta 2021 on koottu julkaisuun Elintarviketurvallisuus Suomessa 2021 pdf

Lisätietoja:
osastonjohtaja Marjatta Rahkio, p. 050 339 4576