Elintarvikkeiden markkinoiminen koronaviruksen ehkäisyyn tai hoitoon tulee lopettaa välittömästi

31. maaliskuuta 2020

Uutista täydennetty 7.4.2020

Elintarvikkeiden markkinoiminen koronaviruksen ehkäisyyn ja hoitoon on lisääntynyt internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, että ravintolisien tai muiden elintarvikkeiden nauttiminen voisi suojata koronavirukselta tai parantaa sen aiheuttamaa sairautta. Lisäksi ravintolisien ja muiden elintarvikkeen lääkkeellinen markkinointi on ehdottoman kiellettyä ja tulee lopettaa välittömästi. 

Ruokaviraston näkemyksen mukaan elintarvikkeiden markkinoiminen koronaviruksen ehkäisyyn tai hoitoon on lääkkeellistä markkinointia, joka tulee lopettaa välittömästi

Ravintolisien ja muiden elintarvikkeen lääkkeellinen markkinointi on ehdottoman kiellettyä. Elintarvikkeen ei saa väittää parantavan tai ehkäisevän sairauksia eikä niiden markkinointi siten ole sallittua myöskään koronaviruksen hoitoon tai ehkäisyyn.

Elintarvikealan toimijoiden myymiin, markkinoimiin tai jakelemiin elintarvikkeisiin tai niiden ainesosiin liittyvä lääkkeellinen markkinointi tulee lopettaa välittömästi.  Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi tulee lopettaa välittömästi.  Lainsäädännön vastaiset tiedot tulee poistaa kaikilta nettisivuilta, kaikkialta sosiaalisesta mediasta, mainoksista sekä kaikista muista mahdollisista materiaaleista. Myöskään kertomusten, kuluttajakokemusten, tieteellisten tutkimusten, tutkimusviitteiden, kuvien, videoiden tai äänien kautta kuluttajalle ei saa luoda mielikuvaa, että elintarvikkeella tai sen ainesosilla olisi lääkkeellisiä ominaisuuksia.

Ravintolisien ja muiden elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on ehdottoman kiellettyä

Elintarvikelain 23/2006 9 §:n ja elintarviketietoasetuksen EPNAs 1169/2011 artiklan 7.3 mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin.

Elintarvikealan toimijat eivät saa menekin edistämistarkoituksessa esittää, viitata tai muuten antaa kuvaa, että toimijan valmistamilla, markkinoimilla tai jakelemilla elintarvikkeilla tai niiden ainesosilla olisi lääkkeellisiä vaikutuksia. Tämä koskee kaikkea kaupallista viestintää, eli pakkausmerkintöjen lisäksi elintarvikkeiden markkinointia ja mainontaa kaikissa muodoissa sekä kaikissa viestintäkanavissa. Lisätietoa lääkkeellisestä markkinoinnista Ruokaviraston sivuilta.

Jos tuotetta pidetään kaupan elintarvikkeena, sillä ei saa esittää olevan lääkkeellisiä ominaisuuksia, vaikka taustalta löytyisikin tutkimuksia. Ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, että ravintolisien tai muiden elintarvikkeiden nauttiminen voisi suojata koronavirukselta tai parantaa sen aiheuttamaa sairautta.  Jos tällaisia väitteitä halutaan esittää, tuotteelle on haettava luokittelua lääkkeeksi Fimeasta.

Elintarvikkeista saa esittää vain hyväksyttyjä terveysväitteitä tai niin sanotulla odotuslistalla olevia terveysväitteitä

Tällä hetkellä useille vitamiineille ja kivennäisaineille on hyväksytty terveysväite ”edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa”. Väitettä on luvallista käyttää niiden elintarvikkeiden markkinoinnissa, joissa on terveysväitteen käytön ehtojen edellyttämä määrä kyseistä ravintoainetta.

Virallisen hyväksytyn sanamuodon lisäksi terveysväitteestä on Ruokaviraston näkemyksen mukaan mahdollista käyttää myös kansanomaisempaa sanamuotoa ”vahvistaa vastustuskykyä”. Elintarvikkeiden kaupallisessa viestinnässä ei kuitenkaan saa käyttää voimakkaampia terveysväitteitä kuin kyseisille ravintoaineille on hyväksytty. Esimerkiksi viittaukset viruksiin, tulehduksiin, epidemiaan, yms. ovat kiellettyä lääkkeellistä markkinointia. Lisätietoa vastustuskykyyn liittyvistä terveysväitteistä Ruokaviraston sivuilta.

7.4.2020 Tekstiä täydennetty tiedolla, että vaatimus lääkkeellisen markkinoinnin lopettamisesta koskee elintarvikealan toimijoiden myymiä, markkinoimia tai jakelemia elintarvikkeita tai niiden ainesosia.