Etyleenioksidin jäämille enimmäismäärät elintarvikkeissa

13. lokakuuta 2021

Vuoden 2021 aikana etyleenioksidin jäämiä on havaittu sellaisissa lisäaineissa ja niistä valmistetuissa elintarvikkeissa, joille ei ole asetettu enimmäismääriä.

EU:n jäsenmaiden yhteisessä kokouksessa todettiin lokakuussa, että lisäaineiden etyleenioksidijäämille sovelletaan enimmäismäärää 0,1 mg/kg.

Elintarvikkeet ja lisäaineet, jotka sisältävät etyleenioksidijäämiä yli enimmäismäärän, tulee vetää pois sekä markkinoilta että kuluttajilta. Samoin elintarvikkeet, joiden valmistukseen on käytetty ainesosia, jotka sisältävät etyleenioksidia yli enimmäismäärän.

Lue lisää etyleenioksidin jäämien enimmäismääristä eri elintarvikeryhmissä