Huoltovarmuuskeskus: Säteilyvaaratilanteen jälkivaiheeseen kaivataan selkeitä toimintaohjeita

18. tammikuuta 2022

Harjoitusraportti vesi- ja elintarvikehuollon säteilyvaaratilanteessa toimimisesta nostaa esiin kaikki toimialat huomioivan ohjeistuksen tarpeen. Viranomaisten ja poolitoimijoiden yhteisessä harjoituksessa keskityttiin säteilyvaaratilanteen jälkivaiheeseen ja sillä kehitettiin osallistujien omaa ja yhteistä valmiutta toimia häiriötilanteessa. Harjoituksella haluttiin myös testata toiminta- ja yhteistyövalmiutta.

Lue lisää Huoltovarmuuskeskuksen internetsivuilta