Luomuelintarvikkeiden suomenkieliseen tuotantopaikkamerkintään muutoksia

4. joulukuuta 2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltaminen siirtyy vuodella ja alkaa 1.1.2022. Tämän johdosta luomuelintarvikkeiden suomenkielisen tuotantopaikkamerkinnän muutos astuu voimaan vasta 1.1.2022.

Suomenkielinen tuotantopaikkamerkintä pakatuissa luomuelintarvikkeissa 2021 ja maan nimen käyttö

Vuoden 2021 aikana sovelletaan luomuelintarvikkeiden pakollisille pakkausmerkinnöille nykyisiä sääntöjä. Pakattujen luomuelintarvikkeiden pakollinen tuotantopaikkamerkintä muuttuu vuoden 2022 alusta seuraavasti:

Jos käytetään Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnusta (eli lehtimerkkiä), sen kanssa samassa visuaalisessa kentässä on mainittava, missä tuotteen maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu, jossakin seuraavista muodoista tapauksen mukaan:

  1. "EU:n maataloudesta", jos maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu unionissa;
  2. "muusta kuin EU:n maataloudesta", jos maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu kolmansissa maissa;
  3. "EU:n ja muusta kuin EU:n maataloudesta",

Vastaava ruotsinkielinen merkintä ei muutu.

Sanat ”EU:n” ja ”muusta kuin EU:n” voidaan korvata tai niitä voidaan täydentää maan nimellä tai maan ja alueen nimellä, jos kaikki tuotteeseen sisältyvät maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu kyseisessä maassa ja tapauksen mukaan kyseisellä alueella. Tällöin vähäiset ainesosat voidaan jättää ottamatta huomioon edellyttäen, että näiden huomioon ottamatta jätettävien ainesosien kokonaismäärä maatalousperäisten raaka-aineiden kokonaismäärästä on enintään 5 %.

Ruokavirasto katsoo, että edellä mainittuja pakkausmerkintämuutoksia voi soveltaa jo vuoden 2021 aikana, tämä koskee myös edellä kuvattua 5 % rajausta. Siirtymäaika vuoden 2021 aikana vanhoilla merkinnöillä pakatuille tuotteille jatkuu vuodelle 2022, eli niitä saa markkinoida vielä vuoden 2022 aikana kunnes varastot loppuvat.

Huomioithan tämän tulevissa pakkausmerkintäsuunnitelmissasi!

Lisätietoa:

Lainsäädäntöviite: Euroopan komission asetus (EY) N:o 2018/848, artikla 32.2, 834/2007 artikla 24
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 
luomuelintarvike@ruokavirasto.fi