Muutoksia riistan käsittelyyn laitoksissa

31. elokuuta 2020

Lihantarkastusta koskeva lainsäädäntö on uudistunut viime metsästyskauden jälkeen. Suurriistaa on mahdollista leikata neljännesruhoiksi pienissä laitoksissa.

Ruhoille ja niiden mukana toimitettaville eläimen osille on tehtävä post mortem- eli lihantarkastus viipymättä teurastuksen jälkeen tai mahdollisimman pian riistan käsittelylaitokseen saapumisen jälkeen.

Toimivaltaisella viranomaisella on mahdollisuus joustaa lihantarkastuksen tekemisestä.  Joustaminen on mahdollista silloin, kun toiminta on pienimuotoista, laitoksessa on riittävät tilat lihan ja muiden eläinten osien varastoimiseksi tarkastamista varten ja lihantarkastuksen suorittaa virkaeläinlääkäri. Lihantarkastusta voi näillä ehdoilla lykätä kuitenkin enintään 24 tuntia siitä, kun eläin on loppuun teurastettu.

Pienissä riistan käsittelylaitoksissa, joissa käsitellään alle 1000 eläinyksikköä vuodessa, voi virkaeläinlääkäri sallia täysikasvuisen luonnonvaraisen suurriistan leikkaamisen neljännesruhoiksi ennen lihantarkastusta.

Lisätietoa riistan lihantarkastuksesta