Ruokavirasto jatkaa elintarvikkeiden pakkausmerkintähelpotuksia huhtikuun 2023 loppuun

21. joulukuuta 2022

Ukrainan sodan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne jatkuu ja elintarvikkeiden raaka-aineiden saatavuus vaihtelee edelleen. Saatavuusongelmien vuoksi elintarvikealan toimijat voivat joutua tekemään äkillisiä muutoksia raaka-aineisiin, jolloin elintarvikkeen koostumus ei välttämättä täysin vastaa suomen- ja ruotsinkielisissä pakkausmerkinnöissä annettuja tietoja.

Ruokavirasto jatkaa 22.3.2022 annetun pakkausmerkintähelpotuksia koskevan päätöksen voimassaoloaikaa 30.4.2023 saakka. Syksyllä 2022 annettu päätös oli voimassa 31.12.2022 saakka. Elintarvikealan toimijoita kehotetaan korjaamaan 30.4.2023 mennessä elintarvikkeiden pakkausmerkinnät elintarvikelainsäädännön mukaisiksi.

Ruokaviraston päätös 20.12.2022 tehdyn päätöksen 1752/04.02.20.10/2022 voimassaolon jatkamisesta (pdf)

Ruokaviraston päätös 22.3.2022 tehdyn päätöksen 1752/04.02.20.10/2022 voimassaolon jatkamisesta (pdf)

Ruokaviraston uutinen 24.3.2022: Ruokavirasto myöntää helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan aikana