Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista päivitetty

7. lokakuuta 2021

Ruokaviraston määräys 12/2021 elintarvikevalvonnan valvontatiedoista on annettu 1.10.2021 ja se tulee voimaan 8.10.2021.

Määräyksen päivitystarpeet ovat syntyneet muun muassa elintarvikelainsäädännön muutoksista ja Ruokaviraston aloittamisesta. Määräyksellä velvoitetaan elintarvikevalvontaviranomaiset julkaisemaan valvonnan tulokset niin sanottu Oiva-raportteina ja elintarvikealan toimijat julkistamaan omat valvontatuloksensa.

Määräyksellä kumotaan Eviran määräys 2/2016 elintarvikevalvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuden toteuttamistavasta ja valvontatietojen julkistamisesta.

Lue lisää: Ruokaviraston määräys 12/2021 elintarvikevalvonnan valvontatiedoista (PDF)