Uusi elintarvikelaki sujuvoittaa elintarvikevalvontaa

21. huhtikuuta 2021

Uusi elintarvikelaki ja siihen liittyvät asetukset tulevat voimaan 21.4.2021. Lailla sujuvoitetaan elintarvikevalvontaa sekä vahvistetaan elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta.

Valvonnassa keskitytään entistä enemmän valvomaan elintarvikeyritysten toimintaa elintarvikehuoneistojen sijaan. Myös verkkokauppojen valvontaa tehostetaan. Riskiperusteisuus on kaiken valvonnan lähtökohta. Kontaktimateriaalien valmistus ja käsittely on tuotu laissa entistä selkeämmin esille sekä toimijoiden velvollisuuksien että valvontatarpeen osalta.

Keskeiset muutokset uudessa elintarvikelaissa liittyvät maksuihin. Tarkastusmaksujen lisäksi vuoden 2022 alusta peritään valvonnan vuosimaksua eli perusmaksua, joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa.

 Uutta on myös hallinnollinen seuraamusmaksu, jolla pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa ja toisaalta nopeasti ja tehokkaasti estämään sen jatkaminen.

Ruokavirasto päivittää olemassa olevia ohjeitaan. Myös ne elintarvikelain muutokset, jotka tulivat voimaan jo vuoden 2020 alussa vaativat vielä paljon ohjeistamista ja periaatteellisia ratkaisuja.

Uuden elintarvikelain perusteella annettuja uusia ministeriön asetuksia on elintarvikevalvonnasta, elintarvikehygieniasta ja zoonooseista. Nämä kolme uutta asetusta korvaavat useamman ministeriön päätöksen tai asetuksen. Pätevyysvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa.

Elintarvikelaki 297/2021

Lisätietoja:
osastonjohtaja Marjatta Rahkio, p. 050 339 4576