Kantelun käsittelyn eteneminen

Kantelun käsittelyaika on tapauskohtainen ja riippuu muun muassa siitä, kuinka paljon selvityksiä asian ratkaisemiseksi tarvitsee hankkia. Lähtökohtaisesti kantelut käsitellään saapumisjärjestyksessä. Koska kantelu odottaa vuoroaan ennen  pääsyään arviointivaiheeseen, täysimääräisessä käsittelyssä olevan kantelun käsittely vie yleensä useita kuukausia. Tarkempia tietoja asian käsittelystä saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä Ruokaviraston vaihteeseen (029 530 0400), joka ohjaa pyynnön eteenpäin asian esittelijälle.

Kantelun käsittely (pdf)