Hygieniapassitesti

Normaali hygieniapassitesti suoritetaan kirjallisesti suomen,  ruotsin tai englannin kielellä.

Hygieniapassitestaajilla on mahdollisuus järjestää myös niin sanottuja erityistilannetestejä, joita voi järjestää esimerkiksi muilla kuin suomen-, ruotsin- tai englannin kielellä. Erityistilannetestejä on järjestetty esimerkiksi kiinaksi ja venäjäksi. Testejä on suoritettu myös pistekirjoituksella ja viittomakielellä.

Testin valvonta

Hygieniapassitesti suoritetaan aina hygieniapassitestaajan valvonnassa ja itsenäisesti.

Testitila

Hygieniapassitestaajan velvollisuus on varmistaa tila- ja testijärjestelyin, että jokainen testin suorittaja saa mahdollisuuden rauhalliseen ja itsenäiseen vastaamiseen.

Testiaika

Vastausaikaa on normaalissa hygieniapassitestissä 45 minuuttia. Erityistilannetestin vastausaikaa ei ole rajoitettu. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin jälkeen testin alkamisesta.

Testilomake

Kaikki merkinnät tulee kirjoittaa Ruokaviraston testilomakkeeseen. Testattavien tulee itse selkeästi kirjoittaa nimi- ja syntymäaikatiedot testilomakkeeseen. Niiden tietojen perusteella testaaja myöntää hygieniapassin.

Testiväittämät

Hygieniapassitesti koostuu 40:stä oikein/väärin väittämästä. Väittämät koskevat eri elintarvikehygienian osa-alueita. Väittämät on rakennettu siten, että testi edellyttää jokaisen väittämän huolellista lukemista ja vastauksen miettimistä elintarvikehygieeniseltä kannalta elintarvikehuoneistossa tapahtuvassa toiminnassa.

Jokaiseen väittämään ei löydy oikeaa vastausta lainsäädännöstä tai tietystä määräyksestä, vaan vastaukset voivat perustua myös esimerkiksi hyviin hygieenisiin käytäntöihin. Näin ollen osassa väittämiä ei ole absoluuttista totuutta olemassa, mutta toinen vastaus on selkeästi elintarvikehygieeniseltä kannalta parempi vaihtoehto kuin toinen. Tätä osaamista ja ymmärrystä testissä haetaan, sitä tarvitaan myös käytännön työskentelyssä.

Testin suorittaminen

  • Testiin osallistuja merkitsee rastin "oikein" tai "väärin" ruutuun sen mukaan onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa.
  • Vastausmerkinnät tehdään Ruokaviraston testilomakkeelle muun värisellä kuin mustalla kuulakärkikynällä tai muulla vastaavalla välineellä, jolla varmistetaan, ettei tuloksia voi muuttaa jälkikäteen ja että alkuperäinen testilomake arkistoidaan määräysten mukaan.
  • Läpäistäkseen testin pisteitä on saatava vähintään 34/40. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, virheellisistä vastauksista ei saa miinuspisteitä, joten vielä kuudella virheellisellä vastauksella läpäisee testin. Tyhjäksi jätetty vastausruutu tai epäselvästi tehty vastausmerkintä (josta hygieniapassitestaaja ei saa selvää kumpaa vaihtoehtoa vastaaja tarkoittaa) tulkitaan virheelliseksi vastaukseksi.

Testilomakkeen palauttaminen ja henkilöllisyyden tarkastaminen 

Testiajan loputtua hygieniapassitestaaja ottaa vastaan testilomakkeet ja tarkastaa samalla testattavien henkilöiden henkilöllisyydet. Testiin osallistuvalla tulee olla mukana alkuperäinen, kuvallinen, voimassa oleva ja virallinen henkilöllisyystodistus testitilaisuudessa. Testaaja myöntää hygieniapassit niillä nimi- ja syntymäaikatiedoilla, jotka testattava on kirjoittanut testilomakkeeseen ja jotka testaaja on varmistanut henkilöllisyystodistuksesta testilomakkeen palautuksen yhteydessä. Henkilöllisyystodistuksessa ei voi olla eri nimi tai syntymäaika, kuin mitkä on kirjoitettu testilomakkeeseen. Nimi- ja syntymäaikatietoja ei voi muuttaa jälkikäteen.

Testitulos ja testilomakkeiden arkistointi

Hygieniapassitestaaja tarkistaa ja arkistoi testilomakkeet. Testaaja tiedottaa testin tuloksesta viimeistään silloin, kun testistä on kulunut yksi kuukausi. Testaaja arkistoi hyväksytyt testilomakkeet viisi vuotta ja hylätyt testilomakkeet kolme kuukautta testipäivämäärästä eteenpäin. Jos kyseessä on hygieniapassin uusintatilaus, arkistoi testaaja kaikki hygieniapassin myöntämisen perusteena olevat asiakirjat uudesta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä viisi vuotta eteenpäin.

Jos haluat keskustella omasta testituloksesta oman hygieniapassitestaajan kanssa, ota testaajaan yhteyttä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet saanut tietää testituloksen.

Mitä tapahtuu, jos ei läpäise hygieniapassitestiä hyväksytysti?

Hygieniapassitestin voi suorittaa uudestaan.

Mallitesti

Sivun alareunasta löytyy mallitesti tulostettavassa pdf -muodossa suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Mallitestiä voi kokeilla myös sähköisessä muodossa. Mallitestillä ei voi järjestää oikeaa hygieniapassitestiä, eikä mallitestin perusteella saa hygieniapassia. Oikea hygieniapassitesti on aina hygieniapassitestaajan järjestämä kirjallinen Ruokaviraston paperiselle testilomakkeelle tehtävä testi. Oikeaa hygieniapassitestiä ei voi suorittaa sähköisesti, verkossa tai etänä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2021