Henkilöllisyyden todistaminen hygieniapassitestissä

Hygieniapassin saa, jos suorittaa hygieniapassitestin hyväksytysti. Hygieniapassitestin suoritukseen ja hygieniapassin myöntämiseen tarvitaan tunnistautuminen, jotta hygieniapassi voidaan myöntää testin suorittaneelle ihmiselle. Testejä järjestävät Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat, jotka varmentavat testattavan henkilöllisyyden siinä vaiheessa, kun testattava palauttaa testin jälkeen testilomakkeen testaajalle. Henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä testaaja varmistaa, että testilomakkeella ja henkilöllisyystodistuksessa on sama nimi ja syntymäaika. Testaajan velvollisuus on myös tarkistaa henkilön kasvojen vastaavuus henkilöllisyystodistuksesta ilmenevään kasvokuvaan. Elintarviketurvallisuuden kannalta on tärkeää, että riittävällä tavalla varmistutaan siitä, että hygieniapassi myönnetään vain testin hyväksytysti suorittaneelle henkilölle. Testaaja myöntää hygieniapassin niillä nimi- ja syntymäaikatiedoilla, jotka testattava on kirjoittanut testilomakkeeseen. 

Mitkä henkilöllisyystodistukset hyväksytään?

Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään seuraavat alkuperäiset, kuvalliset ja voimassa olevat asiakirjat:

 • suomalainen henkilökortti
 • suomalainen passi
 • suomalainen ajokortti ja mopokortti
 • suomalainen Kela-kortti (Huom! Kuvallinen)
 • ulkomaalainen henkilökortti
 • ulkomaalainen passi
 • muukalaispassi (hyväksytään vain, jos muukalaispassissa ei ole merkintää siitä, että asiakirjanhaltijan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
 • pakolaisen matkustusasiakirja (hyväksytään vain, jos pakolaisen matkustusasiakirjassa ei ole merkintää siitä, että asiakirjanhaltijan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
 • viranomaisen (poliisin/rajavartiolaitoksen) antama asiakirja, jossa on kopio passista, viranomaisen leima ja maininta siitä, että passi on toistaiseksi viranomaisen hallussa. Tätä asiakirjaa voi käyttää väliaikaisesti henkilöllisyytensä todistamiseen.
 • maahanmuuttoviraston pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille myöntämä oleskelulupakortti ja oleskelukortti. 

Mitkä asiakirjat eivät kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen?

Henkilöllisyystodistukseksi eivät kelpaa:

 • ulkomaalainen ajokortti ja mopokortti
 • kuvaton Kela-kortti
 • opiskelijakortti (kuvallisenakaan)
 • bussilippu (kuvallisenakaan)
 • kirjastokortti (kuvallisenakaan)
 • tai muut vastaavat asiakirjat.

 

Poikkeukset

1. Henkilöt, joilla ei ole henkilöllisyystodistusta ja jotka suorittavat peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa hygieniapassitestin osana muuta koulutusta ja joiden henkilöllisyys on oppilaitoksen puolesta varmistettu oppilaaksi oton yhteydessä. Näissä tapauksissa:

 • Tunnistuksen täytyy tehdä sellainen oppilaitoksen opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva henkilö, joka varmasti tuntee oppilaan.
 • Henkilöllisyys on tarkistettava aina siinä vaiheessa, kun testattava palauttaa testilomakkeen testaajalle, ja nimi- ja syntymäaikatiedot on tarkistettava oppilaitoksen rekisteristä (esim. Wilma-rekisteri).
 • Arkistoitavien testiasiakirjojen yhteyteen on lisättävä selkeä kirjallinen selvitys siitä, kuka on varmistanut testilomakkeen palauttamisen yhteydessä testattavan henkilön henkilöllisyyden ja millä tavalla.
 • Monella yläasteikäisellä on jo esim. passi tai mopokortti ja jos tällainen löytyy, tulee sitä aina käyttää henkilön tunnistamiseen. Oppilaitoksissakaan mainittua poikkeuskäytäntöä ei siis voi automaattisesti soveltaa kaikkiin testiin tuleviin henkilöihin.

2. Puolustusvoimissa asepalvelusta suorittavat henkilöt, jotka osallistuvat vain heille Puolustusvoimissa järjestettävään hygieniapassitestiin: Hygieniapassitestiin osallistuvalla tulee  olla aina jokin yllä luetelluista Ruokaviraston hyväksymistä asiakirjoista. 

 • Jos testattavalta ei löydy mitään Ruokaviraston hyväksymistä asiakirjoista henkilöllisyyden todistamista varten, voi asepalvelusta suorittava henkilö todista henkilöllisyytensä Puolustusvoimien myöntämän kuvallisen ja voimassa olevan varusmieskortin avulla.

3. Vastaanottokeskuksien asukkaat: Hygieniapassitestiin osallistuvalla tulee aina olla jokin yllä luetelluista Ruokaviraston hyväksymistä asiakirjoista. Tämä koskee myös vastaanottokeskuksen asukkaita. Jos tällaista asiakirjaa ei ole ja vastaanottokeskus on antanut ns. asukaskortin (käytetään myös nimeä vok-kortti tai ”id-kortti”), voi testiin osallistuva todistaa henkilöllisyytensä sen avulla. Näissä tapauksissa:

 • Henkilöllisyyden todistamista ei voida automaattisesti tarkistaa kaikilta vastaanottokeskuksen asukkailta esim. vastaanottokeskuksen asukaskorteista, vaan todistaminen täytyy tehdä aina ensisijaisesti jostakin Ruokaviraston hyväksymästä asiakirjasta.
 • Henkilöllisyyttä ei voi tarkistaa esimerkiksi vastaanottokeskuksen rekisteristä.
 • Jos tilanne on se, ettei testattavalta löydy mitään Ruokaviraston hyväksymistä yllä luetelluista asiakirjoista henkilöllisyyden todistamista varten, tällä hetkellä hyväksymme poikkeukseksi vastaanottokeskuksen asukkailta vastaanottokeskuksen myöntämän kuvallisen ja voimassa olevan asukaskortin.
Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2021