Lainsäädäntö ja ohjeet

Elintarvikehygieenistä osaamista koskevat säädökset ja määräys:

Hygieniapassitestien järjestämisestä, hygieniapassin myöntämisestä, muista hygieniapassitestaajan velvollisuuksista ja Kysymyspankki -tietokantajärjestelmän käyttämisestä annetaan lisäksi tarkempia ja yksityiskohtaisempia ohjeita Ruokaviraston ohje hygieniapassitestaajan toiminnasta (16020/6).

Lainsäädäntö

  •  Elintarvikkeiden käsittelystä, varastoinnista, kuljettamisesta, myynnistä, tarjoilusta ja muusta säädetään useissa eri säädöksissä. Säädöksiä löytää Finlexin säädöskokoelmasta www.finlex.fi