Hygieniapassitesti

Kaikki hygieniapassitestit suoritetaan hygieniapassitestaajan valvomassa testitilassa. Hygieniapassitestiä ei voi suorittaa sähköisesti tai etänä. 

Kaikki hygieniapassitestit suoritetaan kirjallisesti ja kaikki merkinnät tehdään suomen, ruotsin tai englanninkieliseen Ruokaviraston testilomakkeeseen.

Kaikilla hygieniapassitestaajilla on mahdollisuus järjestää normaaleja hygieniapassitestejä ja myös niin sanottuja erityistilannetestejä.

Erityistilannetestejä voi järjestää esimerkiksi sanakirjan avulla, pistekirjoituksella, viittomakielellä tai niin, että testaaja lukee testiväittämät ääneen tai käännättää testiväittämät muulle kuin suomen-, ruotsin- tai englannin kielelle.

 

Testin valvonta
Testaaja valvoo testiä. Jokainen täyttää testilomakkeen itsenäisesti.

Testipaikka
Testaaja järjestää sellaisen testipaikan, että jokaisella testin suorittajalla on
mahdollisuus rauhalliseen ja itsenäiseen vastaamiseen.

Testin vastausaika
Vastausaika on 45 minuuttia. Erityistilannetestissä aikaa ei ole rajattu, eli testiä saa
tehdä niin kauan kuin itse tarvitsee.

Testistä saa lähteä pois, kun on kulunut 20 minuuttia testin alkamisesta.

Testilomake
Kaikki merkinnät tulee kirjoittaa Ruokaviraston paperiseen testilomakkeeseen. Oma nimi ja syntymäaika sekä vastausmerkinnät täytyy kirjoittaa selvästi lomakkeeseen. Niiden tietojen perusteella testaaja myöntää
hygieniapassin.

Testin väittämät
Testissä on 40 väittämää. Niiden jälkeen on kaksi ruutua: oikein ja väärin. Testissä on
siis 40 kohtaa, joista jokaiseen pitää vastata, onko väitetty asia oikein vai väärin.

Väittämät koskevat elintarvikehygienian eri osa-alueita. Väittämät on laadittu siten,
että ne vaativat jokaisen kysymyksen huolellista lukemista ja vastauksen miettimistä
elintarvikehygienian kannalta.

Kaikkiin väittämiin ei löydy oikeaa vastausta lainsäädännöstä tai tietystä
määräyksestä, vaan vastaukset voivat perustua myös hyviin hygieenisiin
käytäntöihin. Joihinkin kysymyksin ei siten ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, vaan
toinen vaihtoehto on selvästi parempi vaihtoehto elintarvikehygienian kannalta.
Tätä osaamista ja ymmärrystä testissä haetaan ja sitä tarvitaan myös käytännön työssä.

Testin suorittaminen

 • Kirjoita lomakkeen alkuun oma nimi ja syntymäaika.

 • Merkitse rasti ruutuun "oikein", jos väite on oikein.

 • Merkitse rasti ruutuun "väärin", jos väite on väärin.

 • Kirjoita vastaus kuulakärkikynällä. Kynän väri ei saa olla musta.

 • Jotta läpäiset testin, sinun täytyy saada vähintään 34 oikeaa vastausta 40
  kysymyksestä. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. Virheellisestä
  vastauksesta ei saa miinuspisteitä, joten vielä kuudella virheellisellä
  vastauksella läpäisee testin. Tyhjäksi jätetty vastausruutu tai epäselvästi tehty
  vastausmerkintä tulkitaan virheelliseksi vastaukseksi.

Testilomakkeen palautus ja henkilötietojen tarkistus 
Osallistuja palauttaa lomakkeen testaajalle. Testaaja tarkistaa henkilötiedot. Sitä
varten osallistujalla täytyy olla henkilöllisyystodistus mukana testissä. Henkilöllisyystodistus täytyy olla alkuperäinen, kuvallinen, voimassa oleva ja virallinen.

Hygieniapassitestaaja tarkistaa vastaukset ja arkistoi testilomakkeet.

Testitulos ja testilomakkeen säilyttäminen

Hygieniapassitestaaja ilmoittaa testin tuloksesta viimeistään silloin, kun testistä on aikaa yksi kuukausi.

Hygieniapassitestaaja arkistoi hyväksytyt testilomakkeet viisi vuotta testipäivästä eteenpäin. Testaaja arkistoi hylätyt testilomakkeet kolme kuukautta testipäivästä eteenpäin. Jos testaaja myöntää uuden hygieniapassin, arkistoi hän kaikki uuden hygieniapassin myöntämisen perusteena olevat asiakirjat viisi vuotta myöntämispäivästä eteenpäin.

Ota mahdollisimman pian yhteyttä omaan hygieniapassitestaajaan, jos haluat keskustella omasta testituloksesta. Jos olet saanut hylätyn testituloksen ja haluat testaajan kanssa keskusteltuasi edelleen pyytää asiaan oikaisua Ruokavirastosta, tee oikaisuvaatimus (pdf) Ruokavirastoon tai ota tarvittaessa yhteyttä Ruokavirastoon hygieniapassi@ruokavirasto.fi

Mitä tapahtuu, jos ei läpäise hygieniapassitestiä hyväksytysti?

Hygieniapassitestin voi suorittaa uudestaan.

Esimerkki testistä
Sivun alareunassa on esimerkki hygieniapassitestistä suomen, ruotsin ja englannin kielillä.
Testin voi täyttää netissä tai tulostaa paperille ja täyttää sen jälkeen.

Mallitestillä ei voi järjestää oikeaa hygieniapassitestiä, eikä mallitestin perusteella saa
hygieniapassia. Oikea testi tehdään aina paperiselle lomakkeelle. Oikeaa
hygieniapassitestiä ei voi suorittaa sähköisesti. Testin kysymykset vaihtelevat. Oikea testi
ei siis ole sama kuin mallitesti.

 

Mallitestilomake

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022