Henkilöllisyyden todistaminen hygieniapassitestissä

Hygieniapassin saa, jos suorittaa hygieniapassitestin hyväksytysti. Jotta hygieniapassitesti
voidaan suorittaa ja hygieniapassi myöntää, tulee testiin osallistuvan henkilön
henkilötiedot pystyä tarkistamaan.

Hygieniapassitestaaja tarkistaa henkilötiedot, kun testilomake palautetaan.
Henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä testaaja varmistaa, että testilomakkeella
ja henkilöllisyystodistuksessa on sama nimi ja syntymäaika. Testaajan velvollisuus on
myös tarkistaa, että henkilön kasvot vastaavat henkilöllisyystodistuksessa olevaa
kuvaa. Elintarviketurvallisuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että hygieniapassi
myönnetään vain henkilölle, joka on suorittanut testin hyväksytysti. 

Hygieniapassitestaaja tilaa hygieniapassin niillä nimi- ja syntymäaikatiedoilla, jotka testattava on itse kirjoittanut testilomakkeeseen.

Mitkä henkilöllisyystodistukset hyväksytään?

Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään alkuperäiset, kuvalliset ja voimassa
olevat asiakirjat:

 • suomalainen henkilökortti
 • suomalainen passi
 • suomalainen ajokortti ja mopokortti
 • suomalainen Kela-kortti
 • ulkomaalainen henkilökortti
 • ulkomaalainen passi
 • muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja. Muukalaispassi tai pakolaisen
  matkustusasiakirja ei kelpaa henkilötodistukseksi, jos siinä on merkintä
  “henkilöllisyyttä ei ole voitu varmistaa”.
 • viranomaisen (poliisin/rajavartiolaitoksen) antama asiakirja, jossa on kopio
  passista, viranomaisen leima ja maininta siitä, että passi on toistaiseksi
  viranomaisen hallussa
 • oleskelulupakortti ja oleskelukortti, jonka maahanmuuttovirasto on myöntänyt
  pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille 

Mitkä asiakirjat eivät kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen?

Henkilöllisyystodistukseksi eivät kelpaa:

 • ulkomaalainen ajokortti ja mopokortti
 • Kela-kortti, jossa ei ole kuvaa
 • opiskelijakortti, bussikortti, kirjastokortti tai muu vastaava (vaikka niissä olisi
  kuva)

 

Poikkeukset

1. Henkilöt, joilla ei ole henkilöllisyystodistusta ja jotka suorittavat peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa hygieniapassitestin osana muuta koulutusta ja joiden henkilöllisyys on oppilaitoksen puolesta varmistettu oppilaaksi oton yhteydessä. Näissä tapauksissa:

 • Tunnistuksen täytyy tehdä sellainen oppilaitoksen opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva henkilö, joka varmasti tuntee oppilaan.
 • Henkilöllisyys on tarkistettava aina siinä vaiheessa, kun testattava palauttaa testilomakkeen testaajalle. Oppilaan nimi ja syntymäaika täytyy tarkistaa oppilaitoksen rekisteristä (esim. Wilma-rekisteri)
 • Arkistoitavien testiasiakirjojen yhteyteen on lisättävä selkeä kirjallinen selvitys siitä, kuka on varmistanut testilomakkeen palauttamisen yhteydessä testattavan henkilön henkilöllisyyden ja millä tavalla.
 • Monella yläasteikäisellä on jo esim. passi tai mopokortti ja jos tällainen löytyy, tulee sitä aina käyttää henkilön tunnistamiseen. Oppilaitoksissakaan mainittua poikkeuskäytäntöä ei siis voi automaattisesti soveltaa kaikkiin testiin tuleviin henkilöihin.

2. Puolustusvoimissa asepalvelusta suorittavat henkilöt, jotka osallistuvat vain heille Puolustusvoimissa järjestettävään hygieniapassitestiin: Hygieniapassitestiin osallistuvalla tulee  olla aina jokin yllä luetelluista Ruokaviraston hyväksymistä asiakirjoista. 

 • Jos testattavalta ei löydy mitään Ruokaviraston hyväksymistä asiakirjoista henkilöllisyyden todistamista varten, voi asepalvelusta suorittava henkilö todista henkilöllisyytensä Puolustusvoimien myöntämän kuvallisen ja voimassa olevan varusmieskortin avulla.

3. Vastaanottokeskuksien asukkaat: Hygieniapassitestiin osallistuvalla tulee aina olla jokin yllä luetelluista Ruokaviraston hyväksymistä asiakirjoista. Tämä koskee myös vastaanottokeskuksen asukkaita. Jos tällaista asiakirjaa ei ole ja vastaanottokeskus on antanut ns. asukaskortin (käytetään myös nimeä vok-kortti tai ”id-kortti”), voi testiin osallistuva todistaa henkilöllisyytensä sen avulla. Näissä tapauksissa:

 • Henkilöllisyyden todistamista ei voida automaattisesti tarkistaa kaikilta vastaanottokeskuksen asukkailta esim. vastaanottokeskuksen asukaskorteista, vaan todistaminen täytyy tehdä aina ensisijaisesti jostakin Ruokaviraston hyväksymästä asiakirjasta.
 • Henkilöllisyyttä ei voi tarkistaa esimerkiksi vastaanottokeskuksen rekisteristä.
 • Jos tilanne on se, ettei testattavalta löydy mitään Ruokaviraston hyväksymistä yllä luetelluista asiakirjoista henkilöllisyyden todistamista varten, tällä hetkellä hyväksymme poikkeukseksi vastaanottokeskuksen asukkailta vastaanottokeskuksen myöntämän kuvallisen ja voimassa olevan asukaskortin.
Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2021