Henkilöllisyyden todistaminen hygieniapassitestissä

Hygieniapassin saa, jos suorittaa hygieniapassitestin hyväksytysti. Jotta hygieniapassitesti
voidaan suorittaa ja hygieniapassi myöntää, tulee testiin osallistuvan henkilön
henkilötiedot pystyä tarkistamaan.

Hygieniapassitestaaja tarkistaa henkilötiedot, kun testilomake palautetaan.
Henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä testaaja varmistaa, että testilomakkeella
ja henkilöllisyystodistuksessa on sama nimi ja syntymäaika. Testaajan velvollisuus on
myös tarkistaa, että henkilön kasvot vastaavat henkilöllisyystodistuksessa olevaa
kuvaa. Elintarviketurvallisuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että hygieniapassi
myönnetään vain henkilölle, joka on suorittanut testin hyväksytysti. 

Hygieniapassitestaaja tilaa hygieniapassin niillä nimi- ja syntymäaikatiedoilla, jotka testattava on itse kirjoittanut testilomakkeeseen.

Mitkä henkilöllisyystodistukset hyväksytään?

Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään alkuperäiset, kuvalliset ja voimassa
olevat asiakirjat:

 • suomalainen henkilökortti
 • suomalainen passi
 • suomalainen ajokortti ja mopokortti
 • suomalainen Kela-kortti
 • ulkomaalainen henkilökortti
 • ulkomaalainen passi
 • muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja. Muukalaispassi tai pakolaisen
  matkustusasiakirja ei kelpaa henkilötodistukseksi, jos siinä on merkintä
  “henkilöllisyyttä ei ole voitu varmistaa”.
 • viranomaisen (poliisin/rajavartiolaitoksen) antama asiakirja, jossa on kopio
  passista, viranomaisen leima ja maininta siitä, että passi on toistaiseksi
  viranomaisen hallussa
 • oleskelulupakortti ja oleskelukortti, jonka maahanmuuttovirasto on myöntänyt
  pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille 

Mitkä asiakirjat eivät kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen?

Henkilöllisyystodistukseksi eivät kelpaa:

 • ulkomaalainen ajokortti ja mopokortti
 • Kela-kortti, jossa ei ole kuvaa
 • opiskelijakortti, bussikortti, kirjastokortti tai muu vastaava (vaikka niissä olisi
  kuva)
Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022