Kysymyspankki

Kysymyspankki-tietojärjestelmä on testijärjestelmän tekninen osa, joka on tarkoitettu vain Ruokaviraston hyväksymien hygieniapassitestaajien käyttöön. Hygieniapassitestaajat voivat kirjautua järjestelmään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kysymyspankissa voi esimerkiksi hakea hygieniapassitestin, syöttää testin tulokset ja pitää yhteyttä Ruokavirastoon. Kysymyspankin kautta testaajat voivat myös tarkastaa yhteystietojaan ja todistustilauksiaan sekä lähettää toisilleen viestejä. Ruokavirasto ylläpitää, kehittää ja valvoo hygieniaosaamisen testijärjestelmää.

Kysymyspankista saatavat testiväittämät ovat Ruokaviraston omaisuutta. Testilomakkeiden ja testiväittämien tulostaminen, kopioiminen, jakaminen tai muu käyttäminen muuta tarkoitusta kuin Ruokavirastoon ilmoitetun testin järjestämistä varten on ehdottomasti kielletty. Vanhoja ja mahdollisesti ylijääneitä testilomakkeita tai esimerkiksi peruuntuneen hygieniapassitestin testilomakkeita (tai näissä esiintyviä väittämiä) ei saa käyttää koulutukseen tai muuhun tarkoitukseen. Testilomakkeet joita ei käytetä hygieniapassitestin järjestämiseen, on hävitettävä asianmukaisesti (esimerkiksi salassapidettävät hävitettävät asiakirjat, polttaminen, silppuri ja niin edelleen).

Järjestettävän hygieniapassitestin testilomakkeita tai väittämiä ei saa luovuttaa tai näyttää testiin osallistuville ennen testin alkamista tai testin jälkeen. Jos hygieniapassitestaaja järjestää koulutusta ennen testiä, on muiden kuin Ruokaviraston mallitestilomakkeen väittämien käyttäminen kouluttamisessa kiellettyä.

 

Hygieniapassitestaajat kirjautuvat kysymyspankkiin henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Tunnuksia ei saa missään tilanteessa luovuttaa eteenpäin toiselle taholle.

Kirjaudu Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020