Oikeudet ja velvollisuudet

Ruokaviraston hyväksymällä hygieniapassitestaajalla on oikeus järjestää hygieniapassitestejä ja myöntää hygieniapasseja. Hygieniapassitestaajan velvollisuuksiin kuuluu mm. testitilaisuuksista tiedottaminen, testien järjestäminen ja valvonta, testin suorittaneiden henkilöllisyyden tarkistaminen, testilomakkeiden tarkistaminen, hygieniapassien myöntäminen ja jakelu.

Oikeus toimia Ruokaviraston hyväksymänä hygieniapassitestaajana on henkilökohtainen oikeus. Testaaja toimii itsenäisenä, virkamieheen rinnastettavana henkilönä ja vastaa kaikesta tähän toimintaan liittyvästä henkilökohtaisesti. Näin myös silloin, kun testaaja järjestää hygieniapassitestejä tai myöntää hygieniapasseja työnantajansa palveluksessa työtehtäviinsä liittyen. Kaikessa hygieniapassitestaamiseen liittyvässä toiminnassa on noudatettava ensisijaisesti hygieniapassitestaamiseen liittyviä säädöksiä ja viranomaisohjeita ennen työpaikan omia toimintaohjeita ja käytäntöjä.

Hygieniapassitestaajan hyväksyntä säilyy testaajalla esimerkiksi työpaikkaa vaihdettaessa, virkavapaalla tai eläkkeellä. Hygieniapassitestaajan oikeudet säilyvät myös esimerkiksi loman, virkavapaan tai muiden vastaavien poissaolojen aikana. Hyväksytty hygieniapassitestaaja ei voi omatoimisesti tai pyydettäessä antaa, siirtää tai jättää hygieniapassitestaajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä Kysymyspankki-tietojärjestelmään saatuja käyttäjätunnuksia edes tilapäisesti kenellekään henkilölle, toiselle hygieniapassitestaajalle, työnantajalle tai esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessaan. Hygieniapassitestaaja vastaa tunnuksillaan tehdyistä hygieniapassitestien järjestämisestä ja hygieniapassien myöntämisestä. Mikäli hygieniapassitestaaja tietää tai epäilee tunnuksiensa joutuneen vääriin käsiin, tulee tästä ilmoittaa välittömästi Ruokaviraston Kysymyspankin Yhteydenpito -osion kautta.

Hygieniapassitestaajien toimintaa ohjaavat:

Hygieniapassitestaajaan sovelletaan, hänen suorittaessaan elintarvikelain hygieniapassitestaamista säätelevien pykälien mukaisia tehtäviä, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Ruokaviraston hyväksymät testaajat ovat julkista valtaa käyttäviä, virkamieheen rinnastettavia henkilöitä, joihin sovelletaan tarvittaessa rikoslain 40 luvun virkarikoksia koskevia säädöksiä. Testaajat ottavat huomion toiminnassaan myös virkamiehiä koskevat yleisemmät määräykset ja ohjeet. Väärinkäytökset ja oleelliset puutteet toiminnassa johtavat hygieniapassitestaajan oikeuksien menettämiseen sekä tarvittaessa oikeudellisiin toimiin.

HUOM! Ruokavirasto lähettää hygieniapassitestaajalle kuulemiskirjeen testaajan oikeuksien peruuttamisesta, jos testaaja ei ole järjestänyt hygieniapassitestejä tai myöntänyt hygieniapasseja yli kolmeen vuoteen!

Ruokaviraston hyväksymiä hygieniapassitestaajia on tällä hetkellä noin 1300 henkilöä, jotka toimivat eri puolella Suomea. Ruokavirasto seuraa hygieniapassitestaajien toimintaa. Jos testaaja ei ole järjestänyt hygieniapassitestejä tai myöntänyt hygieniapasseja yli kolmeen vuoteen, tulee Ruokavirasto lähettämään testaajalle kuulemiskirjeen testaajan oikeuksien peruuttamisesta (elintarvikelaki 28 §). On erittäin tärkeää, että hygieniapassitestaaja pitää yhteystietojaan ajan tasalla, jotta kuulemiskirje menee oikeaan osoitteeseen. Kuulemiskirje lähetetään testaajalle ensisijaisesti sähköpostilla. Jos sähköposti ei toimi, lähetetään kuulemiskirje postikirjeenä. Postikirje lähetetään ensisijaisesti testaajan kotiosoitteeseen. Jos kuulemiskirjeet palautuvat Ruokavirastoon esimerkiksi virheellisen tai tuntemattoman osoitteen vuoksi, tekee Ruokavirasto päätöksen testaajan oikeuksien peruuttamisesta.

Hygieniapassitestaajan oikeudet perutaan seuraavissa tapauksissa:

  • testaaja vastaa kuulemiseen ja ilmoittaa, ettei halua jatkaa testaajan toimintaa
  • testaaja ei vastaa kuulemiseen
  • testaajaa ei tavoiteta (kuuleminen palautuu Ruokavirastoon)

Kaikkien hygieniapassitestaajien, joilta on peruutettu testaajan oikeudet, päätökset ovat saatavilla Ruokavirastosta.

Mahdollisen vastineen kuulemiseen voi toimittaa joko sähköpostitse tai kirjepostina Ruokaviraston kirjaamoon. Ohjeet löytyvät kuulemiskirjeestä.

Mikäli ette enää aio ja/tai ette ole tähän mennessä järjestäneet hygieniapassitestejä ja myöntäneet hygieniapasseja ja haluatte luopua testaajan oikeuksista, tehkää asiasta ilmoitus Ruokavirastoon. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti omia henkilökohtaisia ja Ruokavirastosta saatuja tunnuksia käyttäen testaajien Kysymyspankissa kohdassa YHTEYDENPITO - Valitse ilmoitus Ruokavirastoon - Muu ilmoitus. Ruokavirasto tekee kirjallisen ilmoituksen perusteella päätöksen testaajan oikeuksien peruuttamisesta.

Samalla, kun teidät on hyväksytty hygieniapassitestaajaksi, teille on annettu hygieniapassitestaajien Kysymyspankkia varten käyttäjätunnus ja salasana. Jos tunnukset eivät toimi tai olette kadottaneet ne, olkaa hyvä ja laittakaa asiasta sähköposti osoitteeseen hygieniapassi@ruokavirasto.fi tai ottakaa puhelimitse yhteyttä Hygieniapassi asiakaspalvelupuhelimeen 029 5300 402 tiistaisin klo 9-12.

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2021