Oikeudet ja velvollisuudet

Ruokaviraston hyväksymällä hygieniapassitestaajalla on oikeus järjestää hygieniapassitestejä ja myöntää hygieniapasseja. Hygieniapassitestaajan velvollisuuksiin kuuluu mm. testitilaisuuksista tiedottaminen, testien järjestäminen ja valvonta, testin suorittaneiden henkilöllisyyden tarkistaminen, testilomakkeiden tarkistaminen, hygieniapassien myöntäminen ja jakelu.

Oikeus toimia Ruokaviraston hyväksymänä hygieniapassitestaajana on henkilökohtainen oikeus. Testaaja toimii itsenäisenä, virkamieheen rinnastettavana henkilönä ja vastaa kaikesta tähän toimintaan liittyvästä henkilökohtaisesti. Näin myös silloin, kun testaaja järjestää hygieniapassitestejä tai myöntää hygieniapasseja työnantajansa palveluksessa työtehtäviinsä liittyen. Kaikessa hygieniapassitestaamiseen liittyvässä toiminnassa on noudatettava ensisijaisesti hygieniapassitestaamiseen liittyviä säädöksiä ja viranomaisohjeita ennen työpaikan omia toimintaohjeita ja käytäntöjä.

Hygieniapassitestaajan hyväksyntä säilyy testaajalla esimerkiksi työpaikkaa vaihdettaessa, virkavapaalla tai eläkkeellä. Hygieniapassitestaajan oikeudet säilyvät myös esimerkiksi loman, virkavapaan tai muiden vastaavien poissaolojen aikana. Hyväksytty hygieniapassitestaaja ei voi omatoimisesti tai pyydettäessä antaa, siirtää tai jättää hygieniapassitestaajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä Kysymyspankki-tietojärjestelmään saatuja käyttäjätunnuksia edes tilapäisesti kenellekään henkilölle, toiselle hygieniapassitestaajalle, työnantajalle tai esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessaan. Hygieniapassitestaaja vastaa tunnuksillaan tehdyistä hygieniapassitestien järjestämisestä ja hygieniapassien myöntämisestä. Mikäli hygieniapassitestaaja tietää tai epäilee tunnuksiensa joutuneen vääriin käsiin, tulee tästä ilmoittaa välittömästi Ruokaviraston Kysymyspankin Yhteydenpito -osion kautta.

Hygieniapassitestaajien toimintaa ohjaavat:

Hygieniapassitestaajaan sovelletaan, hänen suorittaessaan elintarvikelain hygieniapassitestaamista säätelevien pykälien mukaisia tehtäviä, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Ruokaviraston hyväksymät testaajat ovat julkista valtaa käyttäviä, virkamieheen rinnastettavia henkilöitä, joihin sovelletaan tarvittaessa rikoslain 40 luvun virkarikoksia koskevia säädöksiä. Testaajat ottavat huomion toiminnassaan myös virkamiehiä koskevat yleisemmät määräykset ja ohjeet. Väärinkäytökset ja oleelliset puutteet toiminnassa johtavat hygieniapassitestaajan oikeuksien menettämiseen sekä tarvittaessa oikeudellisiin toimiin.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2020