Energiajuomien kulutus EU:ssa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut raportin energiajuomien kulutuksesta EU:ssa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA julkaisi 6.3.2013 raportin energiajuomien kulutuksesta EU:ssa. Raportti perustuu kyselytutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää energiajuomien kulutusta eri ikäryhmissä sekä arvioida kuluttajien altistumista energiajuomien vaikuttaville ainesosille, kuten kofeiinille. Tutkimus toteutettiin helmi-marraskuun 2012 aikana ja siihen osallistui yli 52000 henkilöä 16:sta EU:n jäsenmaasta. Myös Suomi oli mukana tutkimuksessa. 

Energiajuomien kulutus ikäryhmittäin

Tutkimuksen mukaan energiajuomia kuluttivat eniten nuoret (10–18-vuotiaat). Heistä 68 % oli nauttinut energiajuomia vähintään kerran edeltävän vuoden aikana. Keskimäärin nuoret joivat energiajuomia 2,1 litraa kuukaudessa. Energiajuomien kulutus oli yleisempää 15–18-vuotiailla kuin nuoremmilla. Säännöllisesti, vähintään 4–5 kertaa viikossa energiajuomia nauttivia nuoria, oli 12 % kaikista energiajuomien nuorista kuluttajista. He joivat energiajuomia keskimäärin 7 litraa kuukaudessa. Kerrallaan vähintään litran energiajuomaa nauttivia nuoria oli niin ikään 12 % nuorista energiajuomien kuluttajista.

Aikuisista (18–65-vuotiaista) tutkimukseen osallistuneista 30 % ilmoitti nauttineensa energiajuomia edeltävän vuoden aikana. Aikuiset joivat energiajuomia keskimäärin 2 litraa kuukaudessa. Energiajuomia kuluttivat erityisesti 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset. Säännöllisesti, vähintään 4–5 kertaa viikossa energiajuomia nauttivia aikuisia oli tutkimuksen mukaan 12 % aikuisista energiajuomien kuluttajista. He joivat energiajuomia keskimäärin 4,5 litraa kuukaudessa. Kerrallaan vähintään litran energiajuomaa nauttivia oli 11 % aikuisista energiajuomien kuluttajista.

Noin 18 % tutkimukseen osallistuneista 3–10-vuotiaista lapsista ilmoitti juoneensa energiajuomia vähintään kerran edeltävän vuoden aikana. Heistä pääosa oli 6–10-vuotiaita. Lasten viikoittainen energiajuomien kulutus oli keskimäärin 0,49 litraa. Energiajuomia juovista lapsista runsaammin ja säännöllisemmin energiajuomia kulutti 16 %. Heillä keskimääräinen viikoittainen energiajuomien kulutus nousi 0,95 litraan.

Tutkimuksessa havaittiin eroja energiajuomien kulutuksessa eri jäsenmaiden välillä. Suomessa energiajuomien kulutus oli lähellä EU:n keskimääräistä kulutusta.  

Energiajuomien kulutus alkoholin kanssa ja liikunnan yhteydessä

Aikuisista energiajuomien kuluttajista 56 % ja nuorista 53 % ilmoitti juovansa energiajuomia yhdessä alkoholin kanssa. Tämä oli yleisempää nuorten aikuisten ja 15–18-vuotiaiden nuorten keskuudessa kuin heitä vanhemmissa tai nuoremmissa ikäryhmissä.

Liikunnan yhteydessä energiajuomia ilmoitti juovansa 52 % aikuisista ja 41 % nuorista energiajuomien kuluttajista. Energiajuomien yhdistäminen liikuntaan oli yleisempää vanhemmilla (50–65-vuotiailla) aikuisilla ja nuoremmilla (10–14-vuotiailla) nuorilla. 

Altistuminen energiajuomien vaikuttaville ainesosille

Aikuiset energiajuomien kuluttajat saivat energiajuomista kofeiinia keskimäärin 22,4 mg päivässä, mikä vastasi 8 % heidän päivittäisestä kofeiinialtistuksestaan. Tauriinia aikuiset saivat energiajuomista noin 272 mg ja glukuronolaktonia (delta-glukurono-gamma-laktoni) noin 126mg päivässä.

Nuorten energiajuomien kuluttajien kofeiinin saanti energiajuomista oli keskimäärin 23,5mg päivässä, mikä vastasi 13 % heidän päivittäisestä kofeiinialtistuksestaan. Tauriinia nuoret saivat energiajuomista noin 284mg ja glukuronolaktonia 100 mg päivässä.

Energiajuomia joi tutkimukseen osallistuneista lapsista 18%. He saivat energiajuomista keskimäärin 22 mg kofeiinia päivässä. Energiajuomista saatavan kofeiinin osuus lasten päivittäisestä kofeiinialtistuksesta oli 43 %. Energiajuomia kuluttavien lasten keskimääräinen altistuminen tauriinille oli noin 278 mg ja glukuronolaktonille noin 111 mg päivässä.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2019