Ovatko energiajuomat turvallisia?

EU:n elintarvikealan tiedekomitea ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA

EU:n elintarvikealan tiedekomitea SCF (Scientific Committee on Food) on antanut lausunnon energiajuomien ja niiden piristävien ainesosien turvallisuudesta vuonna 1999 ja täydentänyt lausuntoaan vuonna 2003.

Komitean mukaan energiajuomien kofeiinipitoisuudet eivät ole niin korkeita, että niiden kohtuullisen käytön mukana saadut kofeiinimäärät olisivat haitallisia terveille aikuisille.

Lapsille energiajuomia ei kuitenkaan suositella niiden kofeiinipitoisuuden vuoksi, koska lapsille jo pienikin kofeiinimäärä voi aiheuttaa kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä ja levottomuutta. Runsasta kofeiinipitoisten juomien, kuten kahvin sekä energiajuomien, nauttimista ei suositella myöskään raskaana oleville naisille. Komitea katsoi, että 300 mg/vuorokausi on turvallinen kofeiinin saantimäärä raskaana oleville. Uusimpiin tutkimustuloksiin perustuen on käyty keskustelua turvallisen rajan asettamisesta 200 mg:aan.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA antoi 15.2.2009 tieteellisen lausunnon energiajuomien kahdesta yleisestä ainesosasta tauriinista ja glukuronolaktonista. Lausunnon mukaan energiajuomien säännöllisestä nauttimisesta aiheutuva altistuminen tauriinille ja glukuronolaktonille ei ole turvallisuuden kannalta huolestuttavaa.

EFSAn lautakunta kiinnitti lausunnossaan huomiota akuutteihin terveysongelmiin, mukaan lukien kuolemaan johtavat tapaturmat, joita on ilmoitettu nuorilla, jotka joko juovat energiajuomia hyvin suuria määriä (esimerkiksi ilmoitettu tapaus henkilöstä, joka oli juonut 1 420 ml), yhdistävät siihen fyysistä rasitusta tai useimmissa tapauksissa alkoholin käyttöä. Lautakunta toi myös esille päätelmän, että ilmoitettujen tapausten tulkitsemisen tekee erityisen vaikeaksi se, että useimmissa tapauksissa energiajuomien kanssa on nautittu alkoholia ja/tai lääkkeitä. Joidenkin tuoreiden ilmoitusten osalta lautakunta piti mahdollisena, että niissä mainitut terveysongelmat voisivat johtua kofeiinin suuren saannin tunnetuista sivuvaikutuksista. Tauriinin saannin syy-yhteydestä sen sijaan ei ole tieteellistä näyttöä.

Ihmisillä tehdyistä tutkimuksista saadun uuden tiedon perusteella lautakunta pitää tauriinin ja kofeiinin yhteisvaikutusta kehon neste- ja natriumhukan osalta epätodennäköisenä. Lautakunta yhtyy myös päätelmään siitä, että glukuronolaktonin yhteisvaikutus kofeiinin, tauriinin, alkoholin tai fyysisen rasituksen vaikutusten kanssa on epätodennäköistä. Suositeltavaa kuitenkin on, ettei energiajuomia käytettäisi runsaan alkoholin käytön yhteydessä eikä janojuomina.

Energiajuomien varoitus- ja kofeiinipitoisuusmerkinnät

Elintarviketurvallisuusvirasto edellyttää, että energiajuomien pakkausmerkinnöissä tulee olla varoitusmerkintä siitä, ettei tuote sovi lapsille, raskaana oleville eikä kofeiiniherkille henkilöille. Lisäksi tuotteissa tulee olla suositus vuorokautisesta käyttömäärästä, joka on yleensä muutamia tölkkejä päivässä, tai varoitus liiallisen käytön haitoista.

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 1084/2004 mukaan elintarvikkeen aromiaineena käytetty kofeiini on ilmoitettava omalla nimellään elintarvikkeen nimen yhteydessä tai ainesosaluettelossa sanan "aromi" jälkeen.

Asetuksen mukaan myös juomaan, joka nautintavalmiina sisältää mistä tahansa lähteestä peräisin olevaa kofeiinia enemmän kuin 150 mg/l, on tehtävä merkintä ”korkea kofeiinipitoisuus (...mg/100 ml)”. Merkinnän tulee olla juoman nimen yhteydessä. Merkintää ei kuitenkaan vaadita sellaisiin kahvi- ja teepohjaisiin juomiin eikä kahvi- tai teeuutteesta valmistettuihin juomiin, joiden nimessä on sana ”kahvi” tai ”tee”.