Hukkakauran esiintyminen estää tai rajoittaa siementuotantoa

Hukkakauran esiintyminen siementuotantotilalla vaikuttaa aina tilan siementuotantomahdollisuuksiin. Siemensadossa hukkakauraa ei saa koskaan esiintyä.

Kun Siementuotantotilalla esiintyy hukkakauraa korkeintaan yhdellä tarkkailulohkolla:

 • Siementuotanto on sallittu kaikilla lajeilla.
 • Siementuotantoa voidaan harjoittaa muilla lohkoilla kuin tarkkailulohkolla.

Kun hukkakauraa esiintyy kahdella, kolmella tai neljällä tarkkailulohkolla:

 • Kauran siementuotanto ei ole mahdollista.
 • Siementuotanto on mahdollista muilla lajeilla.
 • Siementuotantoa voidaan harjoittaa muilla lohkoilla kuin tarkkailulohkoilla.

Kun hukkakauraa esiintyy yli neljällä tarkkailulohkolla:

 • Siementuotanto tilalla ei ole mahdollista perunaa lukuun ottamatta.

Miten lohko vapautuu hukkakaurarekisteristä?

Viljelijä pyytää hukkakaurattomuustarkastusta kunnasta tukihakemuksen yhteydessä koko peruslohkolle. Lohko vapautuu kunnan hukkakaurarekisteristä, kun hukkakauraa ei havaita kahtena peräkkäisenä kesänä virallisen hukkakaurattomuustarkastuksen yhteydessä. Kunta tarkastaa aina koko peruslohkon.

Siemenyksikön tarkkailusta voi poistaa kasvulohkon, jolla hukkakauraa havaittiin. Tällöin viljelystarkastaja tekee viljelystarkastuksen yhteydessä hukkakaurattomuustarkastuksen.

Viljelystarkastaja tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi tehdä hukkakaurattomuustarkastuksen, kun on mahdollista havaita itäneet hukkakaurat. Hukkakaurattomuustarkastusta ei tehdä, jos

 • lohkolla viljellään kauraa, rypsiä, rapsia, sinappia, ruista, kuminaa, perunaa, hernettä, härkäpapua, hamppua tai maissia
 • lohko on kesannolla, nurmella tai kasvusto on pahoin lakoutunut
 • lohkolla on torjuttu hukkakauraa esimerkiksi kitkemällä, torjunta-aineilla tai niittämällä tai
 • muut viljelytekniset toimenpiteet estävät hukkauran havaitsemisen.

Pitkään nurmella olleiden lohkojen poistaminen hukkakaurarekisteristä

Maaseutuelinkeinoviranomaisella on mahdollisuus viljelijän pyynnöstä todeta vähintään 10
kasvukautta yhtäjaksoisesti nurmiviljelyssä olleet peruslohkot hukkakaurasta vapaiksi.
Viranomainen poistaa lohkoja koskevat rekisterimerkinnät ilman hukkakaurattomuustarkastusta, jos
vaaditut ehdot täyttyvät. Paikallinen maaseutuviranomainen neuvoo tarkemmin, miten pyyntö
jätetään.

Rekisterimerkinnän poistamisen ehtoina ovat:

 • lohkon viljelykasvina on yhtäjaksoisesti ollut nurmi edeltävän 10 kasvukauden ajan
 • lohkolla ei kyseisen ajanjakson aikana ole ilmennyt hukkakauraa
 • lohkolle ei kyseisen ajanjakson aikana ole annettu torjuntaohjetta tai -suunnitelmaa.

Haluan laajentaa siementuotantotilaani, mutta pellot, jotka haluan ostaa tai vuokrata ovat kunnan hukkakaurarekisterissä. Onko tilan laajeneminen mahdollista?

Tilan laajentaminen on mahdollista. Jos viljelijän hallintaan tulevat lohkot ovat kunnan hukkakaurarekisterissä, siemenyksikön myöntämällä poikkeusluvalla voidaan poiketa tarkkailulohkojen enimmäismääristä. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää painavia syitä, joita voivat olla esimerkiksi uusien kylvösiementuotantoon tarkoitettujen alueiden hankkiminen tai viljelijän tilojen sijainti etäällä toisistaan. Poikkeusluvan myöntäminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa hukkakauran leviämisen riskiä.

Viljelijä voi hakea poikkeuslupaa lomakkeella, joka löytyy Ruokaviraston sivuilta. Viljelijän tulee kertoa poikkeuslupahakemuksessaan, miten hän aikoo toimia, jotta ei synny vaaraa hukkakauran leviämisestä siemeneksi tarkoitettuun satoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2023