Hukkakauran valvonta

Hukkakauralain mukaista valvontaa tekevät kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Ruokavirasto.

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille tehdään ilmoitus hukkakauraesiintymästä, joka tekee katselmuksen lohkolle tai alueelle ja antaa torjuntaohjeen. Jos lohko tai alue on pahoin hukkakauran saastuttama, maaseutuelinkeinoviranomainen voi antaa lohkolle tai alueelle torjuntasuunnitelman. Jos saastunta vaatii välittömiä toimenpiteitä, voi maaseutuelinkeinoviranomainen antaa alueelle väliaikaisen torjuntasuunnitelman ja tehostaa toimenpidettä uhkasakolla tai teettämismääräyksellä.

ELY keskukset tekevät hukkakauran valvontasuunnitelman mukaiset valvontatoimenpiteet. Jos tilan lohkot ovat usean kunnan alueella maaseutuelinkeinoviranomainen voi siirtää torjuntasuunnitelman tekemisen ELY-keskuksille. Jos torjuntasuunnitelman tekemisellä on kiire tai maaseutuelinkeinoviranomainen on esteellinen, torjuntasuunnitelman tekeminen on siirrettävä ELY-keskukselle.

Ruokavirasto kouluttaa, neuvoo ja ohjaa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ja ELY-keskusten tarkastajia. Ruokaviraston tarkastajat tekevät myös hukkakauralain mukaisia valvontatarkastuksia yhdessä maaseutuelinkeinoviranomaisten ja ELY-keskusten kanssa.

Säädökset sisältävät määräyksiä

  • ilmoitusvelvollisuudesta 
  • katselmuksen suorittamisesta 
  • torjuntaohjeen ja –suunnitelman tekemisestä 
  • hukkakaurattomuustarkastuksesta 
  • hukkakaurarekisterin ylläpitämisestä 
  • valvontasuunnitelman tekemisestä

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2022