Hukkakauran valvonta

Hukkakauralain mukaista valvontaa toteuttavat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset  ja ELY-keskusten tarkastajat. Ruokaviraston tehtävä on vastata valvonnan ohjauksesta.

Hukkakauraesiintymästä tehdään ilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisille suoraan tai tekemällä ilmoitus viljelijätukien haun yhteydessä.

Saatuaan ilmoituksen  viranomaisen on tehtävä lohkolle tai alueelle katselmus. Lievästä saastunnasta annetaan torjuntaohje, jota noudattamalla hukkakauran leviämisriski pysyy kurissa. Jos lohko tai alue on pahoin hukkakauran saastuttama ja tilanne vaatii välittömiä torjuntatoimenpiteitä leviämisen estämiseksi, voi maaseutuelinkeinoviranomainen antaa alueelle väliaikaisen torjuntasuunnitelman. Pahoin saastuneille alueille määrätään jatkossa monivuotinen torjuntasuunnitelma (suositus 5 kasvukautta), josta maaseutuelinkeinoviranomainen antaa viljelijää velvoittavan päätöksen. Tarvittaessa torjuntasuunnitelmassa määrättyjä torjuntatoimenpiteitä voidaan tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla.

ELY keskukset valvovat hukkakauraa pääsääntöisesti muun peltotukivalvonnan yhteydessä.

Jos tilan lohkot sijaitsevat useammalla kuntien maataloushallinnon yhteistoiminta-alueella, maaseutuelinkeinoviranomainen voi siirtää torjuntasuunnitelman tekemisen ELY-keskuksille. Päätöksen torjuntasuunnitelmasta antaa kuitenkin aina kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

 

Säädökset sisältävät määräyksiä

  • ilmoitusvelvollisuudesta 
  • katselmuksen suorittamisesta 
  • torjuntaohjeen antamisesta ja torjuntasuunnitelman määräämisestä 
  • hukkakaurattomuustarkastuksesta 
  • hukkakaurarekisterin ylläpitämisestä 
  • valvontasuunnitelman tekemisestä

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023