Kantasiemenen kenttäkokeet

Siemenerän lajikeaitous kenttäkokeissa

Siemenerän lajikeaitous tutkitaan siemenyksikön koekentällä Loimaalla kaikista siemeneristä, joita voidaan  käyttää siemenen tuottamiseen (ns. kantasiemenerät). Hybridilajikkeilla lajikeaitous tutkitaan pääasiallisesti hybridin vanhemmaislinjoista. Lisäksi alimmalle siemenluokalle, jota ei voi käyttää siementuotannon kantasiemenenä, voidaan tehdä tarkastuksia markkinoitavan siemenen laadun valvomiseksi. Eri kasvilajeille ja eri siemenluokille on asetettu omat lajikeaitousvaatimuksensa, jotka on hyväksytty kansainvälisin sopimuksin.

Siemenerän lajikeaitous tutkitaan koekentällä vertaamalla näytettä lajikkeen verrannenäytteeseen, jonka kanssa näytteen on oltava täysin samanlainen. Näytettä verrataan myös lajikkeesta tehtyyn lajikekuvaukseen. Näytteen yhtenäisyys todetaan itsepölytteisillä kasveilla (esim. kaura ja herne) laskemalla lajikkeesta poikkeavien yksilöiden määrä koeruudulla. Erisuuruisille näytteille ja lajikeaitousvaatimuksille on määritetty suurimmat sallitut poikkeavien yksilöiden määrät, jotka on esitetty hylkäysrajataulukossa (ks. alempana). Myös ristipölytteisillä lajeilla (esim. rypsi ja timotei) voidaan havainnoida poikkeavia yksilöitä, mutta lajikkeen yhtenäisyys arvioidaan pääasiallisesti siemenerässä esiintyvän muuntelun perusteella.

Kasvuston aitousvaatimus, kun tuotetaan seuraavien siemenluokkien siementä

Laji

 B - luokan siemen

C1 - luokan siemen

C2 - luokan siemen

Vehnä, ohra, kaura

99,9 %

99,7 %

99,0 %

Ruisvehnä

99,7 %

99,0 %

98,0 %

Pellava

99,7 %

 98,0 %

 97,5 % 

Herne, härkäpapu

99,7 %

 99,0 %

98,0 % 

Rypsi, rapsi (ei hybridit), muut kuin rehukäyttöön tarkoitetut

99,9 %

99,7 %

 

Kasvuston aitousvaatimus, kun tuotetaan seuraavien siemenluokkien siementä

Laji

B - luokan siemen
poikkeavia yksilöitä enintään

C - luokan siemen
poikkeavia yksilöitä enintään

Ruis

1 kpl / 30 m 2

1 kpl / 10 m 2

Nurmi- ja nurmipalkokasvit, muut kuin niittynurmikka

1 kpl / 30 m 2

1 kpl / 10 m 2

Niittynurmikka, muut kuin apomiktiset lajikkeet

1 kpl / 20 m 2

4 kpl / 10 m 2

Niittynurmikka, apomiktiset lajikkeet

1 kpl / 20 m 2

6 kpl / 10 m 2


Hybridilajikkeiden aitousvaatimus

Rypsi ja rapsi, hedesteriiliyden avulla tuotetut hybridit

B – luokan siemen
poikkeavia yksilöitä enintään

C - luokan siemen
poikkeavia yksilöitä enintään

Hedesteriili linja

99,0 %

 

Hedefertiili linja

99,9 %

 

Hybridilajike

 

90,0 %

Hylkäysrajataulukot

Näyte ei täytä lajikeaitouden vaatimuksia, jos kenttäkoetarkastuksessa löytyy poikkeavia yksilöitä enemmän kuin seuraavat taulukot osoittavat:

Tarkastettavia kasveja

Aitous-
vaatimus
99,9 %

Aitous-
vaatimus
99,7 %

Aitous-
vaatimus
99,0 %

Aitous-
vaatimus
98,0 %

500

näytekoko liian pieni

näytekoko liian pieni

10

17

1000

näytekoko liian pieni

näytekoko liian pieni

17

29

2000

näytekoko liian pieni

11

29

53

4000

8

19

53

98

6000

11

27

76

142

Tarkastettavan koealan koko Aitousvaatimus

Tarkastettavan koealan koko

Aitous-vaatimus
1/30 m 2

Aitous-vaatimus
1/20 m 2

 Aitous-vaatimus
1 / 10 m 2

Aitous-vaatimus
4 / 10 m 2

Aitous-vaatimus
6 / 10 m 2

8 m 2

3

3

5

8

13

Jos kenttäkokeessa tarkastettu näyte ei täytä tuotettavan siemenluokan lajikeaitousvaatimusta, siemenerällä perustetun viljelyksen ja sen sadon siemenluokka pudotetaan erän lajikeaitoutta vastaavaan siemenluokkaan tai viljelystä ei hyväksytä lainkaan vaan se hylätään.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023