Siementarkastuslainsäädäntö

Säädöskokoelmassa julkaistavia lakeja ja asetuksia sekä eräitä MMM:n asetuksia voi hakea Finlex:istä ja muita MMM:n asetuksia voi hakea MMM:n internet-sivuilta tai kysyä suoraan MMM:stä.

Siemenyksikön toimintaa koskevat säädökset

 • Laki Ruokavirastosta 371/2018
 • Valtioneuvoston asetus Ruokavirastosta 420/2018
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1146/2018 Ruokaviraston maksullisista suoritteista

Siementarkastusta koskevat säädökset

Lait ja asetukset muutoksineen löytyvät MMM:n internet-sivuilta tai Finlex:stä

 • Siemenlaki 600/2019
 • 391/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien siemenkaupasta
 • 395/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta,
 • 390/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta
 • 392/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta
 • 393/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien siemenkaupasta
 • 389/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta
 • 388/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta
 • 644/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenseoksista
 • 25/10 Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta 
 • 473/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljelystarkastuksista ja näytteenotosta siementuotannossa 
 • 276/2021 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siementuotannossa
 • 26/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeuksista rehukasvien siemenseosten markkinointiin luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi
 • Laki kasvinjalostajan oikeudesta 1279/2009
 • Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002
 • Asetus hukkakauran torjunnasta 368/2021

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.4.2023