Siemenkaupan markkinavalvonta

Siemenkaupan markkinavalvonnan tehtävänä on valvoa, että Suomessa markkinoitavat siemenet täyttävät siemenlain (600/2019) vaatimukset. Tavoitteena on turvata hyvälaatuisten ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivien siementen saanti viljelijöille.

Siemenlain vastaista siementen markkinointia on muun muassa sertifioimattoman eli tarkastamattoman siemenen markkinointi sekä vakuustodistusten puuttuminen siemenpakkauksista.

Jos havaitset tai epäilet siemenlainvastaista markkinointia tapahtuneen, siitä on hyvä ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jotta asiaan voidaan puuttua.

Täältä löydät toimintaohjeet ilmoituksen tekemiseksi sekä lisätietoa siemenkaupan markkinavalvontaan liittyvistä asioista:

Voit ilmoittaa Ruokavirastolle siemenlain vastaisesta siementen markkinointiepäilystä tällä lomakkeella 

Voit myös ottaa asiassa yhteyttä joko oman alueesi tarkastajaan tai suoraan Ruokavirastoon. Siemenkaupan markkinavalvojien yhteystiedot löydät täältä (pdf)

Siemenkaupan markkinavalvonta perustuu Ruokaviraston vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan. Valvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti koko siementuotantoketjuun sekä siementen markkinoijiin.

Valvontaa kohdistetaan vuosittain erityisesti: 

  • sertifioimattoman siemenen markkinointiin
  • lehdissä ja internetissä markkinoitaviin siemeneriin
  • markkinoitavien kauppaerien laatuvaatimusten täyttymiseen sekä
  • siementoimijoiden rekisteröitymiseen ja tiedostonpitoon

Ruokavirasto vastaa siemenlain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) valvovat siementen markkinointia omalla toimialueellaan. Siementen tuontia Ruokaviraston ohella valvoo Tulli.

Siemenlain mukaisilla valvontaviranomaisilla, kuten Ruokavirastolla, ELY-keskuksilla ja Tullilla on oikeus tarkastaa siemenviljelyksiä sekä niiden läheisyydessä sijaitsevia viljelyksiä ja alueita, siemeniä, siementen tuotanto- ja pakkaustiloja, varastointi- ja myyntipaikkoja sekä kuljetusvälineitä, toimijan kirjanpitoa ja kauppaeräkohtaista tiedostoa sekä ottaa maksutta siemenistä näytteitä. Valvontaviranomaisilla on lisäksi oikeus saada valvontaa varten tarpeelliset tiedot siemenlain mukaisilta toimijoilta.Yhteyshenkilö:

Siemenkaupan markkinavalvonta:  Terhi Puisto, puh. 050 562 6054, siemenvalvonta@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2024